Alice Hendriksen Oostereng

Contactgegevens

Telefoonnummer

06-51153451

Email

alice.hendriksen@cooperatieexpert.nl

Uitvalsbasis

Utrecht

Profiel: eigenzinnige ondernemer met een heldere blik op samenwerken

Alice Hendriksen Oostereng is sinds 1999 ondernemer. Zij is onder andere gespecialiseerd in werkgelegenheidsvraagstukken. Rode draad in haar werk is het opereren op het snijvlak van privaat en publiek. Alice is onder andere 8 jaar voorzitter geweest van de ledenraad van Rabobank Utrecht en heeft ervaring met grote coöperaties.

Onder het motto “verbetering kan niet zonder verandering” gaat ze op onorthodoxe wijze klussen te lijf daarbij steunend op jarenlange ervaring. Dat betekent in essentie: afspraak is afspraak. En heilige huisjes? Daar heeft ze weinig ontzag voor.

Relevante projecten

Projectmanager

Ervaring met (Europees) gesubsidieerde projecten, ontwikkelen en uitvoeren

Privaat / Publiek

Opzetten en ontwikkelen van netwerken en projecten op dit snijvlak

Interim (account)manager

Nieuwe accounts werven en relatiebeheer van bestaande accounts onderhouden en uitbreiden

Loopbaancoach

Coachen van mensen met betrekking tot hun loopbaan en/of ondernemerschap.

Verandertrajecten

Reorganisaties begeleiden en nieuwe samenwerkingsverbanden opzetten