Maatschap of vof: verschil en aansprakelijkheid

Het grootste verschil tussen een maatschap en vof is de aansprakelijkheid van de leden. Die aansprakelijkheid is bij een maatschap beperkter, ook omdat een vof vaak gebruikt wordt voor een gezamenlijk bedrijf, waar leden in een maatschap vaker individueel werken.

Beide zijn samenwerkingsverbanden

Een maatschap en een vof zijn allebei overeenkomsten tussen ondernemers waarbij geen nieuwe rechtspersoon ontstaat. Dit is dus anders dan bij een BV of een coöperatie. Dat betekent dat de samenwerking ook niet failliet kan gaan: schulden kunnen rechtstreeks verhaald worden op de achterliggende maten of vennoten.

Deze aansprakelijkheid is het grote verschil tussen de maatschap en de vof:

  • Bij een vof zijn de vennoten ieder aansprakelijk voor de alle schulden van de vof. Dus ook de schulden veroorzaakt door een andere vennoot.
  • Bij een maatschap zijn de maten ieder aansprakelijk voor een gelijk deel van de schulden van de maatschap. Daarnaast kan een opdrachtgever er voor kiezen om een maat volledig aansprakelijk te stellen, als dat degene is aan wie specifiek de opdracht is verleend.

Er wordt ook wel aangegeven dat een vof een goede vorm is voor ‘bedrijfsbeoefenaren’, die dus bijvoorbeeld samen een winkel or productiebedrijf hebben, en de maatschap de vorm voor ‘beroepsbeoefenaren’, bijvoorbeeld tandartsen of advocaten. Bij een maatschap zal een opdrachtgever vaker een directe relatie hebben met een van de maten.

Beide worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Ook al is een vof of een maatschap feitelijk niet meer dan een overeenkomst, toch wordt deze ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dit maakt het mogelijk om onder een gezamenlijke handelsnaam actief te zijn. Voor opdrachtgevers en andere contractpartijen geeft dit ook de mogelijkheid om te zien wie bevoegd is voor welke handelingen.

Niet blij met de aansprakelijkheid? overweeg een coöperatie.

Als je niet al je activiteiten via de vof of maatschap doet, maar ook nog een deel rechtstreeks aan opdrachtgevers kunt factureren (vanuit een eigen eenmanszaak bijvoorbeeld) dan is een ondernemerscoöperatie een goed alternatief. Je kunt dan je ondernemersvoordelen houden en toch de aansprakelijkheid voor fouten van je mede-ondernemers grotendeels beperken. Lees meer…