Participatie in zonneweides en windparken organiseren

Onderdeel van de energietransitie is dat huishoudens worden aangemoedigd om te participeren in duurzame energieopwekking. Maar vaak is zo'n project al vormgegeven in een BV, waar financiers bij zijn gevonden. Dan kun je een coöperatie opzetten die de belangen en inbreng van veel kleine investeerders bundelt en deelneemt in de BV.

Certificeren van aandelen in een zonneweide of windpark

Hoe werkt dat? Je richt een coöperatie of stichting op die (een deel van) de aandelen koopt in de BV. In ruil voor die aandelen geeft de coöperatie of stichting certificaten uit. De winst die door de BV op de aandelen wordt uitgekeerd gaat rechtstreeks door naar de certificaathouders. Het voelt dus alsof je 'aandelen' hebt, alleen zijn certificaten gemakkelijker over te dragen en kun je ze ook in kleinere stukjes opdelen.

Bij een stichting heeft geen van de eigenaren van de certificaten stemrecht. Met een coöperatie kunt je kiezen hoe  je dat regelt, zolang de eigenaren van de meerderheid van de certificaten stemrecht hebben. En in het geval van een coöperatie kun  je er zelfs voor kiezen om helemaal geen aparte BV te hebben.

Stappen voor het certificeren van aandelen

Certificeren staat niet op zich, het is altijd onderdeel van een proces. Er is een aantal voorafgaande stappen:

 • Vaststellen van het doel: wat wil je bereiken met deze verandering in de juridische structuur van je bedrijf?
 • Dossier aanleggen van je huidige bedrijfsstructuur: welke rechtsvormen heb je, wie zijn nu de uiteindelijke aandeelhouders, zijn er leningen of andere overeenkomsten?
 • Globale waardering van je bedrijf. Pas dan kun je aangeven welk deel van het eigendom je over wilt dragen en tegen welk bedrag.

Dan kom je op de eigenlijke certificering, die de Coöperatie expert kan begeleiden:

 • Vaststellen nieuwe structuur: welke aandelen ga je overdragen aan een nieuw op te richten coöperatie? Wie brengt vervolgens geld in?
 • Evalueren fiscale consequenties
 • Oprichten coöperatie die certificaten uit gaat geven. Dit doet onze notaris.
 • Het houden van een eerste ledenvergadering van de coöperatie, ook al is het maar met één of twee leden. Hierin neem je een aantal essentiële besluiten.
 • Overdracht van aandelen naar de coöperatie. Dit kan onze notaris of je eigen notaris doen.

Vervolgens ben je er klaar voor om anderen mee te laten financieren. Je kunt dan denken aan:

 • Digitaliseren van het beheer van je certificaten, bijvoorbeeld via eyevestor.com.
 • Opstellen van een AFM Informatiedocument, als je de certificaten in je bedrijf aan een bredere groep investeerders gaat aanbieden. Als je dit alleen doet aan minder dan 150 werknemers of je medeoprichters, dan is zo’n document niet verplicht, maar wel handig.
 • Opstellen van de overige documentatie voor de doelgroep die je mee wilt laten investeren.
 • Je certificaten actief aan je doelgroep aanbieden.
 • Bevestigen van ieders deelname en het boekhoudkundig afwikkelen van je financiering.
 • Communicatie met je certificaathouders
 • Uitkeren van dividend

Vragen?

De Coöperatie expert heeft uitgebreide ervaring met het certificeren van aandelen. Voor meer informatie, neem contact op met onze specialisten: