Vereniging van rechtspersonen, instellingen of publieke organisaties

Bedrijven, instellingen of publieke organisaties die een gezamenlijk doel of belang hebben, kunnen samenwerken in een coöperatie of vereniging. Een coöperatie ligt meer voor de hand als er een duidelijk commercieel belang is. Een vereniging past beter als er een ideële doelstelling is, of als de activiteiten ondersteunend zijn aan de ideële doelstellingen of publieke taken van de organisaties.

Meer informatie?

Neem contact op met één van onze specialisten