Financieringscoöperatie: flexibel omgaan met kleine aandeelhouders

In een financieringscoöperatie worden de belangen van een grote groep kleinere aandeelhouders (medewerkers, klanten, crowdfunders) gebundeld in één coöperatie, die een aandeel neemt in het eigenlijke bedrijf. Hiermee bundel je hun stemrecht en kunnen je financiers hun ‘aandeel’ gemakkelijk verkopen, zonder dat een notaristransactie nodig is.

Certificaten van aandelen

Financierings cooperatieOm dit te regelen verkopen de bestaande aandeelhouders een deel van hun aandelen aan een nieuw op te richten coöperatie, of de BV geeft nieuwe aandelen uit. De coöperatie koopt deze aandelen met het geld wat ze bij financiers heeft opgehaald. Alle financiers worden lid van de coöperatie. De coöperatie geeft aan de leden certificaten van aandelen uit, voor elk aandeel dat ze met ieders inbreng heeft kunnen kopen één certificaat. In de BV, met daarin het eigenlijke bedrijf, verandert niets, er is alleen een nieuwe aandeelhouder.

Dit is vergelijkbaar met een STichting Administratie Kantoor (STAK), maar met het verschil dat een STAK bedoeld is om de certificaathouders geen zeggenschap te geven, terwijl bij een financieringscoöperatie de certificaathouders gezamenlijk stemrecht kunnen uitoefenen in het eigenlijke bedrijf.

Certificaten voor bepaalde doelgroepen

Met een financieringscoöperatie is het mogelijk om bepaalde doelgroepen gelegenheid te geven om een aandeel te nemen in het bedrijf. Bijvoorbeeld klanten, medewerkers of leveranciers. Dit leg je vast in de statuten van de financieringscoöperatie. Vaak is binnen het eigenlijke bedrijf een blokkeringsregeling van toepassing, waarbij de aandeelhouders niet zomaar hun aandeel aan derden kunnen verkopen. Via de financieringscoöperatie is hier meer flexibiliteit in aan te brengen.

Door klanten of medewerkers de gelegenheid te bieden om mee in je bedrijf te investeren, creëer je een sterkere binding. Het verloop van klanten of medewerkers wordt hierdoor vaak minder. Eventueel kan op termijn het hele eigendom worden overgedragen naar klanten of medewerkers.

Lidmaatschap van de coöperatie

Iedereen die certificaten koopt, of geld heeft gestort in de de coöperatie om nieuwe aandelen te kopen, wordt lid van de coöperatie. De coöperatie heeft een bestuur, dat de certificaathouders vertegenwoordigt in de aandeelhoudersvergadering van het bedrijf. De certificaathouders kunnen samen beslissen over het standpunt dat het bestuur moet innemen.

Het dividend dat het bedrijf uitkeert op de aandelen die de coöperatie bezit, wordt doorgestort naar de certificaathouders, naar rato van het aantal certificaten dat ze bezitten. Er kan een klein bedrag ingehouden worden voor de kosten van de coöperatie. Dit is geregeld in de statuten.

Verhandelbaarheid van certificaten

In tegenstelling tot aandelen in een BV, zijn de certificaten en het bijbehorende lidmaatschap gemakkelijk te verhandelen. Als de coöperatie bedoeld is voor een bepaalde groep, bijvoorbeeld medewerkers, dan moeten nieuwe leden die de certificaten willen kopen wel aan die criteria voldoen. Als het enkel gaat om financiering, dan kunnen de certificaten vrijelijk aan derden verkocht worden, deze worden daarmee automatisch lid van de coöperatie.

Het grote voordeel van het werken met certificaten is dat deze zonder tussenkomst van de notaris overgedragen kunnen worden. De notaris is alleen nodig als het aandelenkapitaal van de coöperatie uitgebreid moet worden, dan koopt de coöperatie van andere aandeelhouders in het bedrijf. Dit zal dan meestal in batches gebeuren.

Het bestuur van de coöperatie houdt het register van certificaathouders bij, of besteed dit werk uit aan de administratie van het eigenlijke bedrijf.

Meer informatie?

De financieringscoöperatie is momenteel nog in ontwikkeling. We passen deze nu toe in een aantal eerste klantcases en zullen op basis van de ervaringen de statuten en andere documenten nog aanpassen. Als je interesse hebt, neem dan contact op met Alfred Griffioen, 06-24776865, of alfred.griffioen@cooperatieexpert.nl.