GIPScooperatie

IMG_0570

De coöperatie heeft als doel het tegengaan van kindermishandeling, huiselijk geweld en seksueel misbruik in huiselijke kring in Nederland.