Zorgcoop Haagse Hout

zorgcoop HH

De coöperatieve stichting wil de vitaliteit/leefbaarheid in Haagse Hout behouden door vanuit eigen kracht nieuwe antwoorden te vinden op problemen, die o.a. door de hervorming van de verzorgingsstaat en de krimp worden veroorzaakt.