Profiel: Specialist coöperatierecht

Petra staat voor heldere bewoordingen en een duidelijke strategie. Bij het opstellen van adviezen, overeenkomsten of processtukken is zij dan ook wars van wollige taal. Petra is gespecialiseerd in het coöperatierecht en het arbeidsrecht en zo nodig voert zij procedures. Zij schrijft mee aan publicaties, verzorgt regelmatig trainingen of treedt op als gastspreker. Voor coöperaties zoekt Petra steeds naar oplossingen die de samenwerking versterken, op basis van een goed doordacht juridisch vangnet.

Petra heeft een brede (proces)ervaring en verleent pragmatische ondersteuning aan werkgevers en werknemers, onder meer bij het opstellen arbeidsovereenkomsten en personeelsreglementen, bij begeleiding in geval van arbeidsongeschiktheid, conflicten, reorganisaties en individuele ontslagkwesties. Voor de Coöperatie expert heeft zij zich gespecialiseerd in overeenkomsten van opdracht van zzp’ers voor ondernemerscoöperaties en ledenovereenkomsten met huishoudelijke reglementen op maat. Daarnaast heeft zij een bijzondere interesse in de samenwerkingen binnen werknemerscoöperaties.