Profiel: specialist overeenkomsten met een ruime kennis van arbeidsrechts

Petra staat voor heldere bewoordingen en een duidelijke strategie. Bij het opstellen van adviezen, overeenkomsten of processtukken is zij dan ook wars van wollige taal. Petra is gespecialiseerd in het algemeen verbintenissenrecht en het arbeidsrecht en zo nodig voert zij procedures. Zij schrijft mee aan publicaties, verzorgt regelmatig trainingen of treedt op als gastspreker. Voor coöperaties zoekt Petra steeds naar oplossingen die de samenwerking versterken, op basis van een goed doordacht juridisch vangnet.

Relevante projecten

JuristAdviseren van kleine tot middelgrote ondernemingen op het gebied van ondernemingsrecht, algemeen verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Procederen in arbeids, incasso en insolventiezaken. Specialisaties: ontslagrecht, re-integratie werknemers, aansprakelijkheidsrecht, incasso, borgstellingen en coöperaties.
TrainerTrainingen aan praktijkmanagers in de zorg. Bedrijfstrainingen en workshops op maat.
AuteurBewerken van bewerken van jurisprudentie voor snelle online publicatie op SmartNewz. Auteur van het onderdeel plaatsonafhankelijk arbeid in de uitgave Flexibele Arbeidsrelaties van Wolters Kluwer.