Uitbesteden van de boekhouding

Het is ook mogelijk om tegen lage kosten de gehele boekhouding van je coöperatie uit te besteden. De Coöperatie expert werkt daarvoor samen met administratiekantoor Ten Donkelaar in Enschede. Eén van onze regioadviseurs is daar partner. Dit kantoor zorgt ervoor dat de gehele boekhouding, inclusief je aangifte voor de BTW en eventueel de vennootschapsbelasting, altijd op orde is. Daarbij heb je continu inzage in alle stukken en houd je zelf controle over jullie financiën.

Werkwijze

Facturen richting klanten maak je zelf op en verstuur je zelf naar je klant. Een kopie mail je naar het administratiekantoor, in de mail geef je aan hoe de opbrengsten verdeeld moeten worden. Het administratiekantoor boekt de factuur in, en zodra de klant betaalt, krijgen de betrokken leden van de coöperatie ook betaald. Openstaande bedragen blijken snel uit de overzichten die je elke maand ontvangt, je kunt daar dan zelf actie op ondernemen.

Aan het eind van elk kwartaal krijg je een overzicht van jouw omzet in dat kwartaal in de vorm van een concept verzamelfactuur. Als je hiermee akkoord bent dan kun je deze insturen en weer in de administratie van je eigen onderneming verwerken. Het administratiekantoor zorgt voor de BTW-aangifte en betaling.

Als er algemene kosten gemaakt moeten worden, dan kun je ofwel de rekening doorsturen naar het administratiekantoor, ofwel de kosten zelf voorschieten en een declaratie indienen. Alle belangrijke stukken worden gedeeld via een Dropbox, waar alleen de aangewezen leden van jullie coöperatie bij kunnen.

Aan het eind van het jaar wordt een balans opgemaakt die jullie in je jaarvergadering kunnen vaststellen en bij de Kamer van Koophandel kunnen deponeren. Als dat nodig is (als er één of meer BV’s lid zijn, zie ons fiscaal adviesrapport) wordt ook de aangifte voor de vennootschapsbelasting gedaan.

Kosten

Je betaalt voor de boekhouding 250 euro per kwartaal, mits aantal facturen onder de 100 per kwartaal blijft. Daarboven betaal je 1 euro per te verwerken factuur extra. Het eerste jaar zijn de kosten wat hoger vanwege de opstart en het opstellen van de eerste jaarrekening. Alle bedragen zijn exclusief BTW. Je krijgt een overeenkomst direct met Ten Donkelaar.

Download hier de overeenkomst voor deze dienstverlening.