Wij regelen helder en snel je Eyevestor coöperatie of STAK

Gefeliciteerd, je hebt ervoor gekozen om meer mensen mee te laten doen in jouw bedrijf, door middel van het Eyevestor platform.  Daar moet alleen nog wel wat voor geregeld worden: de Eyecons die je op het platform kunt uitgeven moeten ook echt een stukje van je bedrijf vertegenwoordigen. De Coöperatie expert helpt je hierbij, in nauwe samenwerking met onze vaste notaris. In onze opzet corresponderen Eyecons met de juridische term 'certificaten'.

Drie mogelijke vormen

Als je nog geen rechtspersoon zoals een BV voor je activiteiten hebt, dan heb je drie keuzes, zoals hieronder weergegeven:

Cooperatie of STAK

Je kunt een zogenaamde investeringscoöperatie opzetten, die certificaten uitgeeft naar rato van het kapitaal dat leden en anderen inbrengen. Hoe meer je inbrengt, des te meer certificaten krijg je, en daarmee stemrecht en winstrechten. Ook kun je bepalen dat onbetaalde uren worden gezien als inbreng (zie ook onze start-up coöperatie).

Als je maar een voor een deel van je bedrijf Eyecons uit wilt geven, of er is al een BV waar al je activiteiten in zitten, dan kun je kiezen voor een financieringscoöperatie of een stichting. Beide geven een certificaat uit per aandeel dat ze in bezit hebben. In tegenstelling tot aandelen zijn certificaten zonder tussenkomst van een notaris verhandelbaar en kun je ze desgewenst ook splitsen in een groot aantal Eyecons.

Het verschil tussen een coöperatie en een stichting (ook wel STAK, of stichting administratiekantoor genoemd) is dat bij een coöperatie in elk geval de meerderheid van de certificaathouders mee kunnen beslissen wat het bestuur in de aandeelhoudersvergadering van de BV gaat stemmen. Dit zorgt voor meer betrokkenheid. Bij een stichting heb je helemaal geen inspraak van de certificaathouders.

Hoe zit je er zelf in?

Je kunt ervoor kiezen om persoonlijk certificaathouder te zijn, of om dit te doen vanuit een eigen BV. Als je persoonlijk certificaathouder bent dan moet je waarschijnlijk direct aanmerkelijk belang heffing betalen over dividenden die door de stichting of coöperatie worden uitgekeerd. En vanaf dat moment telt de netto uitkering bij je vermogen in box 3.

Als je vanuit een eigen BV certificaathouder bent, dan kun je zelf kiezen op welk moment je uitgekeerde dividenden doorstort naar privé. Laat je over alle consequenties voorlichten door een fiscalist.

Ons proces voor de oprichting van een coöperatie

Met statuten alleen kom je er niet. Daarom helpen we jullie met een compleet pakket voor jullie investeringscoöperatie of financieringscoöperatie:

  1. Een oprichtingsgesprek waarin wordt ingegaan op jullie specifieke situatie
  2. Goed leesbare statuten, in moderne taal, waarbij diverse bepalingen zijn toegevoegd om de certificaten goed te kunnen overdragen, en een reglement om de administratie op het Eyevestor platform te regelen.
  3. Oprichting van jullie coöperatie bij de notaris.
  4. Nog twee concept reglementen die jullie zelf vast kunnen stellen: één om gemakkelijk nieuwe ledentypen te kunnen definiëren, één en waarin geregeld is hoe inbreng in ideeën, tijd en geld met elkaar vergeleken kunnen worden.
  5. Een basis voor een ledenovereenkomst, die je kunt gebruiken voor de aanmelding van nieuwe leden/investeerders, en waar je eventueel verdere afspraken in kunt vastleggen.

De kosten voor dit pakket bedragen normaal 1490 euro excl BTW als er geen verder maatwerk in de statuten nodig is. Bedrijven die in Eyevestor worden opgenomen krijgen 200 euro korting en betalen 1290 euro excl BTW voor het pakket.

Bij een holdingcoöperatie heb je dan nog wel kosten voor de overdracht van de aandelen van de BV naar de coöperatie, hiervoor is een notariële akte nodig. Dit kan onze notaris apart voor je regelen, of je kunt dit laten verzorgen bij je eigen notaris. Heb je nog geen BV? Dan moet deze eerst opgericht worden.

Hoe lang duurt het?

Meestal kun je met ons een afspraak maken voor het oprichtingsgesprek voor binnen een week, of uiterlijk de week erop. Na het oprichtingsgesprek sturen we je binnen een paar dagen de concept akte(s), plus onze factuur. Als je nog vragen over de akte hebt, beantwoorden we die meestal binnen één of twee dagen.

Als de akte akkoord is, en de factuur betaald, dan volgt nog een goedkeuringsronde per email met de notaris. Nadat de laatste oprichter van jullie zijn akkoord heeft gegeven, heeft de notaris in de regel 5 werkdagen nodig om de akte te passeren. Meestal kun je twee dagen daarna je rechtspersoon terugvinden in het register van de Kamer van Koophandel.

Reken dus in totaal op circa 3 weken voor het proces, als je zelf ook flexibel bent en snel reageert.

Oprichting van een STAK

Bij een STAK heb je twee aktes nodig: voor de oprichting van de stichting en voor het vaststellen van de administratievoorwaarden. Wij hebben dit proces helemaal ingeregeld met onze vaste notaris, en ook hier zijn bepalingen opgenomen waarmee je de administratie van je certificaten gemakkelijk in Eyevestor kunt doen.

De kosten zijn vergelijkbaar met de oprichting van een holdingcoöperatie, je ontvangt in dit geval alleen de factuur van onze vaste notaris. Deze kan desgewenst ook de oprichting van een BV en de aandelenoverdracht voor je regelen.

Meer informatie? Neen contact met ons op: