Dorpscoöperatie: samen voorzieningen creëren of behouden

In een dorpscoöperatie werken dorpsbewoners samen om zaken voor elkaar te krijgen. Overheid en gevestigde partijen trekken zich steeds vaker terug uit dorpen. Dorpsvoorzieningen en leefbaarheid staan onder druk. Een dorpscoöperatie zorgt ervoor dat die voorzieningen behouden blijven of nemen (groen) taken van de gemeente over. Inwoners nemen het heft in handen door het oprichten van een dorpscoöperatie.

Inhoudsopgave

Kracht van de dorpscoöperatie

Er zijn veel voorbeelden van succesvolle dorpscoöperaties. Zo behielden dorpen bijvoorbeeld zwembaden, buurthuizen, supermarkten, bibliotheek, dorpsvervoer en zorginstellingen dankzij de oprichting van een dorpscoöperatie. De kracht van de coöperatie komt tot volle uiting bij dergelijke burgerinitiatieven.

Vaak is er een aanleiding voor het oprichten van een dorpscoöperatie. Een groep initiatiefnemers ziet voorzieningen verdwijnen uit hun dorp en wil dat graag een halt toe roepen. Voorzieningen die voor de gemeente of exploitant niet kostendekkend zijn worden met sluiting bedreigd. Juist daar bewijzen dorpscoöperaties hun nut.

Voordelen van een dorpscoöperatie

  • bij juiste processtappen wordt coöperatie breed gedragen
  • bewoners voelen zich meer betrokken bij hun leefomgeving
  • er ontstaat meer samenhang en cohesie
  • meer inzet van vrijwilligers en eigen bewoners
  • eventuele winst vloeit terug in het dorp
  • voorzieningen worden vaker kostendekkend in stand gehouden
  • Dorpscoöperatie is volwaardig gesprekpartner voor b.v. gemeente of instelling.

Het proces om te komen tot een oprichting

De oprichting van een dorpscoöperatie vraagt om een goede begeleiding. Dit wijkt af van het standaard oprichtingsproces van b.v. een ondernemerscoöperatie. De reden hiervoor is dat het succes van de dorpscoöperatie mede wordt bepaald door draagvlak bij de inwoners en inzet van vrijwilligers. Juist in de eerste fase is het belangrijk dat dit proces goed verloopt. Het proces is globaal in een aantal fases onder te verdelen.

Fase 1: de initiatiefgroep

De initiatiefgroep bestaat uit inwoners die samen de schouders er onder willen zetten. Met deze groep gaan we in gesprek over nut en noodzaak van een dorpscoöperatie en stellen we het voorlopige doel vast. Het tarief voor dit eerste (samenwerkings)consult bedraagt 450 euro excl BTW.

Fase 2: In gesprek met dorpsbewoners

De initiatiefgroep gaat in gesprek met dorpsbewoners om te toetsen of er voldoende draagvlak is maar ook om ideeën op te halen en eventuele knelpunten op te sporen. Ook kan deze fase gebruikt worden om ambassadeurs te vinden.

Fase 3: Samenvatten, delen en focus aanbrengen

De bevindingen van fase 2 vat je samen in een helder document en presenteer je aan de inwoners. Samen met de inwoners ga je aan de slag om focus aan te brengen in het uiteindelijke doel van de dorpscoöperatie. Op die manier creëer je voldoende draagvlak. Start hier al met de ledenwerving

Fase 4: Financiering

Hoe financier je de dorpscoöperatie en hoe ziet de exploitatiebegroting eruit? Een dorpscoöperatie kan niet bestaan zonder inkomsten.

Voor de eerste financiering bij oprichting zijn vaak subsidies van gemeentes beschikbaar of van lokale Rabobanken. Ook diverse fondsen zoals bijvoorbeeld Het Oranjefonds financieren graag burgerinitiatieven. Een goed ondernemingsplan helpt daarbij.

Fase 5: Oprichting bij de notaris

Alles is helder, tijd om de statuten uit te werken en de dorpscoöperatie op te richten bij de notaris. Het tarief voor de oprichting, inclusief uitgebreide uitleg en voor jullie op maat gemaakte heldere statuten bedraagt  €1650 euro excl. BTW.

Onze adviseurs kunnen elke fase begeleiden. Voor fase 1 en fase 5 hanteren we een standaard tarief. Fase 2, 3 en 4 is maatwerk en wordt apart geoffreerd. Goed om te weten dat voor het gehele proces vaak subsidies beschikbaar zijn.

Heb je vragen of wil je een afspraak maken?

Algemene vraag?

Je kunt via het formulier op onze contactpagina je vragen stellen.