Afscheid nemen van een lid van je coöperatie of aandeelhouder in je bedrijf

Er kunnen verschillende redenen zijn om afscheid te nemen van een mede-eigenaar van een bedrijf. Iemand wil met pensioen of iets anders doen, of de samenwerking loopt niet meer lekker. Maar diegene heeft wel meegebouwd aan de waarde van het bedrijf en heeft recht op een deel van de winst. Hoe regel je dat?

In dit artikel

Wat is de waarde van het bedrijf?

Om te beginnen moet je een indruk hebben van de waarde van het bedrijf. Dat kun je doen door een aantal keer de winst te nemen van de afgelopen jaren, maar dat werkt lastig als het bedrijf vrij jong is, of als er door investeringen of omstandigheden winstgroei te verwachten is.

Ook moet je kijken welk deel van de winst direct afhankelijk is van de desbetreffende partner. Dat deel moet je eigenlijk niet meetellen, want dit verhuist gewoon mee. Dat is bijvoorbeeld een klantengroep die alleen maar komt voor een uniek specialisme van de vertrekkende partner, of het vermogen van die partner om hele goede inkoopdeals te maken.

Kun je de vertrekkende partner wel uitkopen?

In dit stadium hoef je de waarde van het bedrijf nog niet precies te bepalen, als je maar een globale indruk hebt. Het maakt nogal een verschil of het aandeel van de partner 3.000 euro waard is, of 3 miljoen. Als het een bedrag is dat de blijvende partners goed kunnen betalen dan is direct uitkopen vaak de beste optie. Als het bedrag te groot is, dan moet je andere oplossingen zoeken.

Die andere oplossingen kunnen zijn om de uitkoopsom gespreid te betalen, of zelfs afhankelijk te maken van toekomstige winsten. Voor een startende organisatie, die nog geen winst draait, kun je bijvoorbeeld afspraken dat de vertrekkende partner een afnemend percentage van de toekomstige winsten krijgt en ook nog meedeelt in een eventuele verkoop.

Voorkom voorspellingen zoveel mogelijk

Wat je eigenlijk doet bij een bedrijfswaardering is het voorspellen van de toekomstige vrije cashflows. Met de zogenaamde Discounted Cash Flow methode (DCF) weeg je daarbij de winsten van het komende jaar sterker mee dan winsten die verder in de toekomst liggen. Daarover heb je meer onzekerheid. Elke waardering op deze manier blijft dus een gok en hier kun je eindeloos over discussieren.

In plaats van dat de vertrekkende en blijvende partijen elk hun eigen model opstellen, kun je er ook voor kiezen om een gezamenlijk model te (laten) maken. In de eerste plaats is dat goed voor de blijvers, omdat de vertrekkende partner het bedrijf ook goed kent en er belang bij heeft om zoveel mogelijk risico’s te benoemen. De blijvers zullen die risico’s moeten ontkrachten en aangeven hoe ze er mee om willen gaan.

Uiteindelijk blijft er dan een model over waarbij de toekomstige winsten en waarde af zullen hangen van maar een paar variabelen. Daar kun je een bandbreedte voor vaststellen. Alles wat onder die bandbreedte ligt, kun je alvast als waarde uitkeren. In de één, twee of drie jaren erop kun je dan vervolgbetalingen doen afhankelijk van de daadwerkelijke uitkomsten, met een bepaald maximum. Op deze manier voorkom je niet op te lossen discussies en kunnen partijen toch met een goed gevoel uit elkaar gaan.

Proces- en financiele kennis gecombineerd

De Coöperatie expert kan het uitkoopproces begeleiden vanuit twee hoeken. Enerzijds kunnen we de onderlinge discussie stroomlijnen en zorgen dat het proces niet wordt verstoord door emotionele aspecten. Jullie hebben waarschijnlijk al enige tijd met elkaar gewerkt en daarbij is natuurlijk niet alles goed gegaan. Sommige zaken zijn goed om juist wel naar elkaar uit te spreken, andere discussies voegen weinig toe. Met onze ervaren mediators kunnen we jullie proces begeleiden.

De tweede invalshoek is de inhoudelijke. Met jullie kunnen we kijken naar de factoren die de waarde van jullie bedrijf bepalen en daar richting in geven. Dat wil niet zeggen dat wij een rapport maken met daarin een waardebepaling. Wel kunnen we een model opstellen waar jullie elk mee kunnen werken en kunnen we aangeven uit onze praktijk als ondernemer welke aannames realistisch kunnen zijn en welke niet. Op deze manier kom je daadwerkelijk naar een oplossing.

Daarbij kennen we de meest relevante wetgeving en fiscale aspecten. Dit voorkomt dat jullie oplossingen zoeken die niet mogelijk zijn of voor geen van beide partijen gunstig.

Direct contact met een adviseur?

Algemene vraag?

Je kunt via het formulier op onze contactpagina je vragen stellen.

Deel dit artikel

Algemene vraag?

Andere relevante artikelen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief