Energiecoöperatie om samen te investeren in zonnepanelen

Inhoudsopgave

Richt je eigen energiecoöperatie op!

Maak gebruik van de postcoderoos regeling of SDE+. Wij helpen met een blauwdruk en een heldere businesscase. In steeds meer steden en dorpen komen initiatieven om zelf groene energie te gaan opwekken. Een prima plan, waarmee vaak zowel het milieu als de eigen financiën gebaat zijn. Het is duurzaam en een aanzet voor een regionale economie. Zonnepanelen zijn vaak de snelste en eenvoudigste vorm om dit te doen. Maar niet iedereen heeft een dak dat geschikt is voor zonne-energie en de investeringen kunnen voor sommige mensen best hoog zijn. En wat als je wilt verhuizen terwijl de panelen nog niet zijn afgeschreven? Samen investeren in een energiecoöperatie is dan de uitkomst.

Postcoderoos regeling: Subsidieregeling voor energiecoöperaties en VVE’s

De huidige postcoderoosregeling wordt vervangen. Vanaf  2021 kunnen energiecoöperatie en VVE’s gebruik maken van subsidie per opgewekte kWh. Projecten voor zonne-energie tussen 15 en 300 kWp , dat  zijn projecten met ongeveer 50 tot ongeveer 1000 zonnepanelen. Deze projecten kunnen afhankelijk van de netaansluiting in aanmerking komen een subsidie 12.1 cent tot 14.6 cent per opgewekte Kwh. Deze regeling geldt voor kleinverbruikers, zowel particulieren als ondernemers, die samen eigenaar zijn van een productie-installatie en die in een zogenaamde postcoderoos rondom deze productie-installatie wonen. Die postcoderoos bestaat uit het viercijferige postcodegebied van de installatie plus de gebieden er omheen. Voor een voorbeeld van een postcoderoos coöperatie zie hier.

Wij hebben een uitgebreide presentatie over deze regeling en vertellen daarin over de juridische, organisatorische en financiële aspecten. Ook hebben wij aandacht voor de concrete acties die nodig zijn voor realisatie van collectieve zonneparken inclusief een voorbeeld businesscase met rendementsberekening. Onze energiecoöperatie specialist Guus Koster ondersteunt  en begeleid groepen bij alle formaliteiten die nodig zijn om een coöperatie op te zetten en kan tevens de gehele project begeleiden voor de coöperatie.

SDE: ondersteuning bij de investeringen

Een alternatief voor de postcoderoos regeling is de SDE regeling. Deze beïnvloedt het investeringsbedrag en kan een goede optie zijn voor samenwerkingen van bedrijven om te investeren in duurzame energie. In dit geval is een postcoderoos regeling niet mogelijk. De regeling is geen directe subsidie voor de investering in een project voor duurzame opwekking, maar een exploitatievergoeding die het verschil tussen de marktprijs en de werkelijke kostprijs kan afdekken, voor de looptijd van vijftien jaar. De regeling van de SDE++ is in 2020 op onderdelen bijgesteld.

Wij helpen bij diverse stappen in de oprichting

Het oprichten van een energiecoöperatie is een heel proces. Eerst moet je een gebouweigenaar hebben die zijn dak ter beschikking stelt. Een belangrijke reden om dat te doen kan zijn het verbeteren van het imago of het binden van klanten of medewerkers. Met een offerte van een leverancier kun je een business case opstellen. Vervolgens moet je mensen in de omgeving (de zogenaamde postcoderoos) enthousiast krijgen om mee te investeren bijvoorbeeld met een informatieavond. Als voldoende mensen meedoen kun je de coöperatie oprichten, alle overeenkomsten afsluiten en de installatie laten bouwen.

Wij ondersteunen collectieve initiatieven van oriëntatiefase tot het “stekker klaar” opleveren van een Postcoderoos- of andere energiecoöperatie.

Een compleet pakket met alles wat je nodig hebt

Onze dienstverlening betreft de volgende aspecten:

  • Informeren van geïnteresseerden en initiatiefnemers over de regeling en de mogelijkheden die er zijn om collectief energie op te wekken
  • Stellen een businesscase samen en ondersteunen bij zoeken naar een geschikte locatie/dak
  • Advisering in overleg met gebouweigenaar en vastleggen van afspraken met de gebouweigenaar in een overeenkomst
  • Advisering met aanbesteden/offertetraject van installateurs en contacten met de netwerkbeheerder
  • Ondersteunen in de werving van leden/investeerders voor de coöperatie, middels presentaties en informatiefolder conform regels van de AFM
  • Verzorgen van ledenovereenkomst
  • Ondersteunen van het maken van afspraken met energiemaatschappijen voor levering van opgewekte zonne-energie van de coöperatie en de collectieve levering van de zelf opgewekte energie aan de leden van de coöperatie
  • Verzorgen van de aanmelding bij de netwerkbeheerder, aanvragen van GVO en aanmelden van de installatie bij de belastingdienst
  • Het verzorgen van een uitgebreide instructie aan de bestuurders van de coöperatie over de besturing van een coöperatie.
  • Nazorg en vraagbaak

Op basis van een eerste consult maken wij een plan van aanpak en geven advies over de te nemen stappen. Onze ondersteuning is ook modulair in te zetten.  Neem contact op met onze energie-specialist

Heb je vragen of wil je een afspraak maken?

Algemene vraag?

Je kunt via het formulier op onze contactpagina je vragen stellen.