Maatschappelijke impact creëren

Je hebt een ideaal voor de wereld, je regio, dorp of buurt. Winst is niet je drijfveer, maar jullie plannen vergen wel een bedrijfsmatige aanpak. Een coöperatie kun je flexibel inrichten, in lijn met je doelstellingen of volledig als een social enterprise. De Coöperatie expert heeft ervaring met diverse typen coöperaties, die als inspiratie of model kunnen dienen voor jullie specifieke samenwerking.

Social enterprise coöperatie

Een social enterprise is een onderneming met als doel een maatschappelijk probleem op te lossen. Dit kan heel goed in de vorm van een coöperatie. Onze statuten sluiten volledig aan op de Code Sociale Ondernemingen. 

Wooncoöperatie

In een wooncoöperatie zijn huurders gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderhoud van hun wooncomplex. Eventueel kunnen ze ook gezamenlijk eigenaar zijn. Deze vorm heeft een wettelijke basis en is nog sterk in ontwikkeling. 

Dorpscoöperatie

In een dorpscoöperatie werken dorpsbewoners samen om zaken voor elkaar te krijgen. Overheid en gevestigde partijen trekken zich steeds vaker terug uit dorpen. Dorpsvoorzieningen en leefbaarheid staan onder druk. Een dorpscoöperatie zorgt ervoor dat die voorzieningen behouden. 

Gebiedscoöperatie

In een gebiedscoöperatie werken ondernemers, onderwijs, maatschappelijke instellingen, natuurbeheerorganisaties, kennisinstellingen en burgers samen. Het doel is om het gebied waarin ze werken te versterken. Binnen de coöperatie ontstaat hiervoor de slag- en daadkracht. 

Zorgcoöperatie

In een zorgcoöperatie geven bewoners in een wijk of dorp samen vorm aan de voorzieningen die er zijn, zoals een zorgpost, een maaltijdservice of sociale activiteiten. De bewoners betalen hiervoor een contributie of de gemeente financiert mee

Arbeidsparticipatie coöperatie

Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kunnen als zelfstandig ondernemer in een participatiecoöperatie langzaam weer in het arbeidsproces komen. Dit scheelt geld aan uitkeringen en levert plezier op. Hoe richt je zo’n traject in en wat zijn de succesfactoren?

Werkwijze

Of je ons belt of eerst mailt, we nemen altijd de tijd voor een telefonische kennismaking, om uit te leggen hoe we werken en om te checken of een coöperatie mogelijk de juiste oplossing is. Tijdens een adviesgesprek duiken we verder in jullie plannen, geven we uitleg en beantwoorden we al je vragen. Wordt het een coöperatie? Dan helpen we jullie met alle formulieren en leggen de juiste ondertekening vast. Per email ontvang je de concept stukken, en pas als alles voor jou helder is, gaat onze notaris de akte(s) passeren.

Algemene vraag?

Je kunt via het formulier op onze contactpagina je vragen stellen.