Participatie en lokaal eigendom met een energiecoöperatie

Een van de uitdagingen waar wij als maatschappij en regio’s in Nederland voor staan is het realiseren van 50% lokaal eigendom van de opwek van elektriciteit. In 2019 zijn er in het klimaatakkoord afspraken vastgelegd over het betrekken van de omgeving bij wind- en zonprojecten. Deze participatie gaat zowel over de organiseren van een goed proces rondom de besluitvorming als om vormen van financieel meeprofiteren door omwonenden.

In dit artikel

De coöperatie als omgangsvorm om participatie in te richten

Omwonenden en andere belanghebbend kunnen zich verenigingen in een (energie)coöperatie en op deze wijze invulling geven aan lokale participatie en eigendom verwerven bij de ontwikkeling van grootschalige energieopwekking. Samen met ontwikkelaars en energiebedrijven kunnen de omwonenden en andere belanghebbende  verenigd  worden in de coöperatie. Op deze wijze kan financiële participatie vorm gegeven worden en 50% lokaal eigendom gerealiseerd worden.

Wij kunnen helpen bij de oprichting van coöperatie

Het oprichten van een energiecoöperatie waarbij je de financiering van minimaal 50% lokaal eigendom wilt organiseren is een heel proces.  Daar waar de energiecoöperatie niet de initiatiefnemer is van het project zal de coöperatie namens de omwonenden samen met de ontwikkelaar of het energiebedrijf afspraken moeten maken over de zeggenschap en eigendomsverhoudingen.

Vaak wordt hiervoor een ontwikkelentiteit opgericht, vaak een B.V. Een van de mogelijkheden is dat de coöperatie hier aandeelhouder van wordt en op deze wijze mede-eigenaar wordt van het energie opwek project en daarnaast  zeggenschap heeft over de ontwikkeling en inrichting van het project. Ook deelt de coöperatie, als aandeelhouder, in het rendement van dit project.  Het is vervolgens aan de leden van de coöperatie om te bepalen hoe de rendementen verdeeld worden onder de leden of wordt geïnvesteerd in de omgeving.

Onze dienstverlening betreft de volgende aspecten:

  • Oprichten van een investeringscoöperatie waarin de belangen van de leden worden geborgd. De leden die financieel bijdragen kunnen hiermee zeggenschap uitoefenen.
  • Ondersteunen in de werving van leden/investeerders voor de coöperatie middels crowdfunding organisaties waarmee de Coöperatie expert samenwerkingsafspraken kan maken. Tevens kunnen we informatiememorandum en ledenovereenkomst samenstellen voor de projecten waarin de coöperatie participeert conform regels van de AFM.
  • Advisering over het maken van afspraken en vastleggen van afspraken met ontwikkelaars en energiebedrijven.
  • Het verzorgen van een uitgebreide instructie aan de bestuurders van de coöperatie over de besturing van een coöperatie.
  • Nazorg en vraagbaak.

Op basis van een eerste consult maken wij een plan van aanpak en geven advies over de te nemen stappen. Onze ondersteuning is ook modulair in te zetten. Voor meer informatie, neem contact op met onze specialisten.

Direct contact met een adviseur?

Deel dit artikel