Oprichten van jullie coöperatie

De coöperatie is een praktische en flexibele rechtsvorm om in samen te werken. In de afgelopen jaren heeft de Coöperatie expert meer dan 600 groepen geholpen bij het oprichten van hun coöperatie. Hiervoor hebben wij een helder en efficient proces.

De oprichting in vijf stappen

 1. We beginnen met het oprichtingsgesprek. Dit gesprek duurt circa twee uur en wordt gehouden door onze adviseur met minimaal 2 en maximaal 5 leden van jullie groep. In dit gesprek kijken we naar jullie situatie, checken we nogmaals of een coöperatie de juiste vorm is en wat jullie specifieke wensen zijn. Onze adviseur legt aan de hand van een presentatie alle belangrijke aspecten uit, over besturing, opdrachten of investeringen doen, belastingen en naamgeving.
 2. Aan het eind van het oprichtingsgesprek kun je meteen de volmachten ondertekenen voor de oprichting. Je hoeft dus niet apart naar de notaris. Wij checken jullie legitimaties en helpen jullie bij het invullen van de KvK formulieren.
 3. Na het gesprek krijg je per email de concept statuten voor jullie coöperatie. Je kunt hier rustig naar kijken en je vragen stellen. Als jullie akkoord zijn met de statuten en onze factuur is betaald, dan sturen we alles door naar de notaris.
 4. De notaris passeert met enkele dagen jullie akte en schrijft de coöperatie in bij de Kamer van Koophandel. De notaris stuurt jullie een papieren afschrift van de oprichtingsakte. De Kamer van Koophandel stuurt jullie gegevens weer door aan de belastingdienst en stuurt jullie een aparte factuur van 50 euro voor de inschrijving.
 5. Wij sturen jullie een digitale versie van de oprichtingsakte, plus de andere documenten die bij het gekozen pakket horen. Jullie kunnen nu met je coöperatie aan de slag.

Typen coöperaties en tarieven

Voor het oprichten van een coöperatie hebben we een compleet traject. In een gesprek van circa 2 uur leggen we alles uit, we stellen de akte op in heldere taal en zorgen voor het passeren bij de notaris. De basisprijs hiervoor is 1290 euro excl. BTW. We gaan dan uit van een standaard ondernemerscoöperatie, facilitaire coöperatie of energiecoöperatie volgens een van onze modellen.

Voor ingewikkeldere typen coöperaties (zoals onze start-up coöperatie, investeringscooperatie, financieringscoöperatie of social enterprise coöperatie) is de basisprijs 1490 euro excl BTW. Als er maatwerk of extra overleg nodig is, dan verrekenen we dat op uurbasis. Hetzelfde geldt voor het opstellen en aanpassen van overeenkomsten. Hiervan geven we altijd vooraf een inschatting. Bij een werknemerscoöperatie raden we altijd een arbeidsrechtelijk consult aan.

Wat je krijgt per type coöperatie staat hieronder. Je kunt de precieze afspraken nalezen in onze opdrachtbevestiging, die we je vragen om te tekenen voorafgaand aan het oprichtingsgesprek.

 • Bij een ondernemerscoöperatie krijg je onze uitgebreide raamovereenkomst, inclusief alle wet-DBA clausules, waarin het samen doen van opdrachten wordt geregeld. Ook krijg je een fiscaal adviesrapport, waarin alle belastingzaken worden uitgelegd.
 • Bij een inkoop- of facilitaire coöperatie krijg je een concept besluitenlijst of reglement, wat als basis kan dienen voor verdere afspraken tussen de leden.
 • Bij een financieringscoöperatie  of  is de akte veel uitgebreider, omdat beschreven is hoe de inbreng van elk van de leden wordt bijgehouden, en wat die investering voor effect heeft op winst en zeggenschap.
 • Een start-up coöperatie of investeringscoöperatie is een soort financieringscoöperatie, maar dan met de mogelijkheid om ook te investeren in tijd. Om de inbreng in tijd en middelen te waarderen in certificaten is er een reglement, wat bij dit pakket in zit.
 • Bij een energiecoöperatie leveren we een uitgebreidere ledenovereenkomst mee. Zowel de statuten als de ledenovereenkomst zijn op basis van het model van Hier Opgewekt.
 • Bij een werknemerscoöperatie maken we het lidmaatschap afhankelijk van het dienstverband. Behalve het oprichtingsgesprek, wat vooral over de besturing en samenwerking gaat, raden we altijd een apart consult aan met onze contractspecialist over alle arbeidsrechtelijke zaken.
 • Een social enterprise coöperatie is meestal ingericht als een ondernemerscoöperatie, maar met aparte clausules in de statuten om het sociale karakter te waarborgen. Ook hierbij ontvang je de raamovereenkomst als deze voor jullie relevant is.

We kunnen diverse modellen combineren, maar dan moeten we goed kijken of dat aansluit op jullie situatie. Dit leidt altijd tot maatwerk, wat we apart in rekening brengen.

Een afspraak maken

Je kunt direct een afspraak maken met één van onze adviseurs. Dat kan soms ook 's avonds of in het weekend, dit in overleg. De adviseur komt bij jullie langs of heeft (voor Utrecht) een eigen locatie. Neem contact op of vul ons afspraakformulier in.

Mochten jullie er tijdens het gesprek achter komen dat de coöperatie toch niet de juiste vorm is, dan betaal je alleen 450 euro voor het gesprek. Mocht je later in het proces toch willen stoppen, dan kijken we per geval hoeveel werk we hebben gedaan en welke documenten al zijn geleverd.

Extra documenten als service

Bij een coöperatie leveren we ook handige formulieren mee voor het aanvragen en het opzeggen van het lidmaatschap. Voor ondernemerscoöperaties hebben we ook concept notulen voor de eerste ledenvergadering en een uitleg voor opdrachtgevers.

Wil je dat we jullie eerste ledenvergadering begeleiden of wil je het concept ook uitleggen aan een grotere groep leden? Daarover kun je met je adviseur afspraken maken.