Oprichten bij de Coöperatie expert in vijf stappen

De coöperatie is een praktische en flexibele rechtsvorm om in samen te werken. In de afgelopen jaren heeft de Coöperatie expert meer dan 1200 groepen geholpen bij het oprichten van hun coöperatie. Hiervoor hebben wij een helder en efficient proces.

Voor het oprichten van een coöperatie hebben we een compleet traject. In een gesprek van circa anderhalf uur leggen we alles uit, we stellen de akte op in heldere taal en zorgen voor het passeren bij de notaris. Dit zijn de vijf stappen:

 1. We beginnen met het oprichtingsgesprek. Dit gesprek duurt circa anderhalf uur en wordt gehouden door onze adviseur met minimaal 2 en maximaal 5 leden van jullie groep. In dit gesprek kijken we naar jullie situatie, checken we nogmaals of een coöperatie de juiste vorm is en wat jullie specifieke wensen zijn. Onze adviseur legt aan de hand van een presentatie alle belangrijke aspecten uit, over besturing, opdrachten of investeringen doen, belastingen en naamgeving.
 2. Na het gesprek krijg je per email de concept statuten voor jullie coöperatie. Je kunt hier rustig naar kijken en je vragen stellen. We sturen jullie een link om op onze website je persoongegevens in te vullen en een legitimatie te uploaden. Die gaat rechtstreeks naar onze notaris. We sturen dan ook meteen onze factuur.
 3. Zodra de statuten voor jullie helemaal helder en akkoord zijn, maken we de nodige volmachten en de UBO-verklaring op, en sturen die jullie toe, samen met het definitieve concept van de akte. Met die volmacht en je legitimatiebewijs ga je naar een lokale notaris om deze te laten legaliseren. Notarissen rekenen hiervoor een bedrag wat varieert tussen de 20 en 50 euro. Vervolgens stuur je ‘m per post op naar onze notaris in Grou.
 4. Via een link kun je dan een korte afspraak maken voor een video-call met onze notaris, die checkt of alles helder is. Zodra de notaris alle getekende volmachten heeft ontvangen, passeert deze meestal met enkele dagen jullie akte en schrijft ze de coöperatie in bij de Kamer van Koophandel. De Kamer van Koophandel stuurt jullie gegevens weer door aan de belastingdienst en stuurt jullie een aparte factuur van 51 euro voor de inschrijving.
 5. Wij sturen jullie een digitale versie van de oprichtingsakte, plus de andere documenten die bij het gekozen pakket horen. Jullie kunnen nu met je coöperatie aan de slag.

Typen coöperaties en tarieven

De basisprijs voor al onze typen coöperaties is 1490 euro excl. BTW, uitgaande van één adviesgesprek. Wil je uitgebreider advies, lees dan meer over onze adviesaanpak in drie stappen. Als er maatwerk of extra overleg nodig is, dan verrekenen we dat op uurbasis. Hetzelfde geldt voor het opstellen en aanpassen van overeenkomsten. Hiervan geven we altijd vooraf een inschatting. Bij een werknemerscoöperatie raden we altijd een arbeidsrechtelijk consult aan.

Wat je krijgt per type coöperatie staat hieronder. Je kunt de precieze afspraken nalezen in onze opdrachtbevestiging, die we je vragen om te tekenen voorafgaand aan het oprichtingsgesprek.

 • Bij een ondernemerscoöperatie krijg je onze uitgebreide ledenovereenkomst, inclusief alle wet-DBA clausules, waarin het samen doen van opdrachten wordt geregeld. Ook krijg je een fiscaal adviesrapport, waarin alle belastingzaken worden uitgelegd.
 • Bij een inkoop- of facilitaire coöperatie krijg je een concept besluitenlijst of reglement, wat als basis kan dienen voor verdere afspraken tussen de leden.
 • Bij een investeringscoöperatie is de akte veel uitgebreider, omdat beschreven is hoe de inbreng van elk van de leden wordt bijgehouden, en wat die investering voor effect heeft op winst en zeggenschap.
 • Een start-up coöperatie is een soort investeringscoöperatie, maar dan met de mogelijkheid om ook te investeren in tijd. Om de inbreng in tijd en middelen te waarderen in certificaten is er een reglement, wat bij dit pakket in zit.
 • Wil je een deel van de aandelen van een bestaande BV flexibel kunnen verhandelen, kies dan voor een financieringscoöperatie. Ook dit is een specifiek statutenmodel.
 • Bij een energiecoöperatie leveren we een specifiek model wat is afgestemd op de nieuwe postcoderoosregeling. Ook ontvang je een daarbij passende ledenovereenkomst.
 • Bij een werknemerscoöperatie maken we het lidmaatschap afhankelijk van het dienstverband. Behalve het oprichtingsgesprek, wat vooral over de besturing en samenwerking gaat, raden we altijd een apart consult aan met onze contractspecialist over alle arbeidsrechtelijke zaken.
 • Een social enterprise coöperatie is meestal ingericht als een ondernemerscoöperatie, maar met aparte clausules in de statuten om het sociale karakter te waarborgen. Ook hierbij ontvang je de raamovereenkomst als deze voor jullie relevant is.

We kunnen diverse modellen combineren, maar dan moeten we goed kijken of dat aansluit op jullie situatie. Dit leidt meestal tot maatwerk, wat we apart in rekening brengen.

Een afspraak maken

Je kunt direct een afspraak maken met één van onze adviseurs. Dat kan soms ook ’s avonds, dit in overleg. Tegenwoordig doen we de meeste afspraken met video-bellen.

Mochten jullie er tijdens het gesprek achter komen dat de coöperatie toch niet de juiste vorm is, dan betaal je alleen 450 euro voor het gesprek. Mocht je later in het proces toch willen stoppen, dan kijken we per geval hoeveel werk we hebben gedaan en welke documenten al zijn geleverd.

Voorafgaand aan het oprichtingsproces vragen we jullie om onze opdrachtbevestiging te tekenen en alvast onze checklist in te vullen.

Begeleiding na de oprichting

Ook na de oprichting staan we voor jullie klaar en kun je ons altijd benaderen met vragen. Wij gaan voor samenwerkingen die werken, en houden je bijvoorbeeld via onze nieuwsbrief op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Wil je dat we jullie eerste ledenvergadering begeleiden of wil je het concept ook uitleggen aan een grotere groep leden? Daarover kun je met je adviseur afspraken maken.