Oprichting van jullie coöperatie

De coöperatie is een praktische en flexibele rechtsvorm om in samen te werken. In de afgelopen jaren heeft de Coöperatie expert meer dan 600 groepen geholpen bij het oprichten van hun coöperatie. Hiervoor hebben wij een helder en efficient proces.

De oprichting in vijf stappen

 1. We beginnen met het oprichtingsgesprek. Dit gesprek duurt circa twee uur en wordt gehouden door onze adviseur met minimaal 2 en maximaal 5 leden van jullie groep. In dit gesprek kijken we naar jullie situatie, checken we nogmaals of een coöperatie de juiste vorm is en wat jullie specifieke wensen zijn. Onze adviseur legt aan de hand van een presentatie alle belangrijke aspecten uit, over besturing, opdrachten of investeringen doen, belastingen en naamgeving.
 2. Aan het eind van het oprichtingsgesprek kun je meteen de volmachten ondertekenen voor de oprichting. Je hoeft dus niet apart naar de notaris. Wij checken jullie legitimaties en helpen jullie bij het invullen van de KvK formulieren.
 3. Na het gesprek krijg je per email de concept statuten voor jullie coöperatie. Je kunt hier rustig naar kijken en je vragen stellen. Als jullie akkoord zijn met de statuten en onze factuur is betaald, dan sturen we alles door naar de notaris.
 4. De notaris passeert met enkele dagen jullie akte en schrijft de coöperatie in bij de Kamer van Koophandel. De notaris stuurt jullie een papieren afschrift van de oprichtingsakte. De Kamer van Koophandel stuurt jullie gegevens weer door aan de belastingdienst en stuurt jullie een aparte factuur van 50 euro voor de inschrijving.
 5. Wij sturen jullie een digitale versie van de oprichtingsakte, plus de andere documenten die bij het gekozen pakket horen. Jullie kunnen nu met je coöperatie aan de slag.

Typen coöperaties en tarieven

Voor onze coöperaties hanteren we twee tarieven: 1290 euro en 1490 euro. Beide bedragen zijn exclusief BTW, bevatten het oprichtingsgesprek, onze helder leesbare statuten en de oprichting bij de notaris. Afhankelijk van het type coöperatie zitten nog meer zaken in het pakket. Zie hieronder ons complete overzicht:

Hieronder staan alle onderdelen nog apart benoemd, en je kunt de precieze afspraken nalezen in onze opdrachtbevestiging, die we je vragen om te tekenen voorafgaand aan het oprichtingsgesprek.

 • Bij een ondernemerscoöperatie krijg je onze uitgebreide raamovereenkomst, inclusief alle wet-DBA clausules, waarin het samen doen van opdrachten wordt geregeld. Ook krijg je een fiscaal adviesrapport, waarin alle belastingzaken worden uitgelegd.
 • Bij een inkoop- of facilitaire coöperatie krijg je een concept besluitenlijst of reglement, wat als basis kan dienen voor verdere afspraken tussen de leden.
 • Bij een investeringscoöperatie is de akte veel uitgebreider, omdat beschreven is hoe de investering van elk van de leden wordt bijgehouden, en wat die investering voor effect heeft op winst en zeggenschap.
 • Bij een energiecoöperatie leveren we een ledenovereenkomst mee. Zowel de statuten als de ledenovereenkomst zijn op basis van het model van Hier Opgewekt.
 • Bij een werknemerscoöperatie krijg je niet één consult, maar twee. Behalve het oprichtingsgesprek, wat vooral over de besturing en samenwerking gaat, krijg je nog een consult met onze contractspecialist over alle arbeidsrechtelijke zaken.
 • Een start-up coöperatie is een soort investeringscoöperatie, maar dan met de mogelijkheid om ook te investeren in tijd. Om dit te regelen is er een puntenreglement, wat bij dit pakket in zit.
 • Bij een WTZi coöperatie waarmee je een Wet Toegelaten Zorginstellingen erkenning kunt aanvragen, zijn veel extra clausules nodig over de raad van toezicht. Wij hebben de laatste versie van deze teksten. Daarnaast ontvang je de raamovereenkomst voor het doen van projecten.
 • Een social enterprise coöperatie is meestal ingericht als een ondernemerscoöperatie, maar met aparte clausules in de statuten om het sociale karakter te waarborgen. Ook hierbij ontvang je de raamovereenkomst.

Tijdens het proces kan blijken dat aanvullende werkzaamheden nodig zijn, bijvoorbeeld voor aanpassingen in onze modelstatuten of overeenkomsten, of dat er meer dan één ronde met vragen of revisies nodig is. De Coöperatie expert zal dat vooraf aangeven, inclusief een opgave van de te verwachten kosten.

Een afspraak maken

Je kunt direct een afspraak maken met één van onze adviseurs. Dat kan soms ook 's avonds of in het weekend, dit in overleg. De adviseur komt bij jullie langs of heeft (voor Utrecht) een eigen locatie. Neem contact op of vul ons afspraakformulier in.

Mochten jullie er tijdens het gesprek achter komen dat de coöperatie toch niet de juiste vorm is, dan betaal je alleen 450 euro voor het gesprek. Mocht je later in het proces toch willen stoppen, dan kijken we per geval hoeveel werk we hebben gedaan en welke documenten al zijn geleverd.

Extra documenten als service

Bij een coöperatie leveren we ook handige formulieren mee voor het aanvragen en het opzeggen van het lidmaatschap. Voor ondernemerscoöperaties hebben we ook concept notulen voor de eerste ledenvergadering en een uitleg voor opdrachtgevers.

Wil je dat we jullie eerste ledenvergadering begeleiden of wil je het concept ook uitleggen aan een grotere groep leden? Daarover kun je met je adviseur afspraken maken.