Werkwijze en tarieven oprichting

De coöperatie is een praktische en flexibele rechtsvorm om in samen te werken. In de afgelopen jaren heeft de Coöperatie expert meer dan 1200 groepen geholpen bij het oprichten van hun coöperatie. Hiervoor hebben wij een helder en efficient proces kunnen ontwikkelen. Waar een notaris zich enkel bezighoudt met het opmaken en passeren van aktes, gaan wij verder voor onze klanten door hen tijdens het complete traject van oprichting te begeleiden!

Onze werkwijze voor het oprichten van een coöperatie

Voor het oprichten van een coöperatie of een andere rechtspersoon zoals een vereniging of stichting hebben we een compleet traject. In een gesprek van circa anderhalf uur leggen we alles uit, we stellen de akte op in heldere taal en zorgen voor het passeren bij de notaris. Dit zijn de vijf stappen:

 1. We beginnen met het oprichtingsgesprek. Dit gesprek duurt circa anderhalf uur en wordt gehouden door onze adviseur met minimaal 2 en maximaal 5 leden van jullie groep. In dit gesprek kijken we naar jullie situatie, checken we nogmaals of een coöperatie de juiste vorm is en wat jullie specifieke wensen zijn. Onze adviseur legt aan de hand van een presentatie alle belangrijke aspecten uit, over besturing, opdrachten of investeringen doen, belastingen en naamgeving.
 2. Na het gesprek krijg je per email de concept statuten voor jullie coöperatie. Je kunt hier rustig naar kijken en je vragen stellen. We sturen jullie een link om op onze website je persoongegevens in te vullen en een legitimatie te uploaden. Die gaat rechtstreeks naar onze notaris. We sturen dan ook meteen onze factuur.
 3. Met jullie persoonsgegevens maken we de nodige volmachten en de UBO-verklaring op, en sturen die jullie toe. Met het volmachtformulier (1 pagina) en je legitimatiebewijs ga je naar een lokale notaris of het gemeentehuis om deze te laten legaliseren. Notarissen rekenen hiervoor een bedrag, vraag voorop een prijsindicatie (gemiddeld tussen de 50 en 100 euro), gemeentes rekenen minder. Vervolgens stuur je de gelegaliseerde volmacht per post op naar onze notaris in Grou. Je krijgt een email als deze ontvangen is.
 4. Intussen hebben we de definitieve akte met jullie afgestemd. Via een link kun je dan een korte afspraak maken voor een video-call met ons notariskantoor, om te checken of alles helder is. De notaris passeert deze meestal met enkele dagen jullie akte en schrijft ze de coöperatie in bij de Kamer van Koophandel. De Kamer van Koophandel stuurt jullie gegevens weer door aan de belastingdienst en stuurt jullie een aparte factuur voor de inschrijving (tarief 2023 is 75 euro).
 5. Wij sturen jullie een digitale versie van de oprichtingsakte, plus de andere documenten die bij het gekozen pakket horen. Jullie kunnen nu met je coöperatie aan de slag.

Typen coöperaties en tarieven

Wij werken zoveel mogelijk met vaste tarieven. Dit geeft duidelijkheid vooraf. Als er maatwerk of extra overleg nodig is, dan verrekenen we dat op uurbasis. Hetzelfde geldt voor het opstellen en aanpassen van overeenkomsten. Hiervan geven we altijd vooraf een inschatting.

Activiteit / pakketTarief (excl. BTW)
Samenwerkingsconsult€ 495
Oprichting standaard coöperatie met één adviesgesprek€ 1650
Oprichting eenvoudige investeringscoöperatie (die aan de voorwaarden voldoet)€ 1950
Oprichting complexere investeringscoöperatie of andere coöperatie met drie adviesgesprekken€ 2650
Oprichting BV (samen met coöperatie)€ 850
Aandelenoverdracht (al dan niet met certificering)€ 1250
Algemene voorwaarden (op basis van onze standaard)€ 490
Licentieovereenkomst (op basis van onze standaard)€ 850
Meerwerk bij oprichting of overdracht, per uur€ 165
Specialistische trajecten of juridisch werk, per uur€ 195

Wat je krijgt per type coöperatie staat hieronder. Je kunt de precieze afspraken nalezen in onze opdrachtbevestiging, die we je vragen om te tekenen voorafgaand aan het oprichtingsgesprek.

 • Bij een ondernemerscoöperatie krijg je onze uitgebreide ledenovereenkomst, inclusief alle wet-DBA clausules, waarin het samen doen van opdrachten wordt geregeld. Ook krijg je een fiscaal adviesrapport, waarin alle belastingzaken worden uitgelegd.
 • Bij een inkoop- of facilitaire coöperatie krijg je een concept besluitenlijst of reglement, wat als basis kan dienen voor verdere afspraken tussen de leden.
 • Bij een investeringscoöperatie is de akte veel uitgebreider, omdat beschreven is hoe de inbreng van elk van de leden wordt bijgehouden, en wat die investering voor effect heeft op winst en zeggenschap. Er is een aantal aspecten die de investeringscoöperatie complexer kunnen maken, in dat geval doen we eerst een uitgebreide intake en een derde gesprek om de eerste ledenvergadering voor te bereiden met alle belangrijke besluiten.
 • Bij een energiecoöperatie leveren we een specifiek model wat is afgestemd op de nieuwe postcoderoosregeling. Ook ontvang je een daarbij passende ledenovereenkomst.
 • Bij een werknemerscoöperatie maken we het lidmaatschap afhankelijk van het dienstverband. Behalve het oprichtingsgesprek, wat vooral over de besturing en samenwerking gaat, raden we altijd een apart consult aan met onze contractspecialist over alle arbeidsrechtelijke zaken.
 • Een social enterprise coöperatie is meestal ingericht als een ondernemerscoöperatie, maar met aparte clausules in de statuten om het sociale karakter te waarborgen. Ook hierbij ontvang je de raamovereenkomst als deze voor jullie relevant is.
 • De WTZi is recent veranderd in de WTZa. Wij hebben een model voor een WTZa zorgcoöperatie dat voorziet in een raad van toezicht volgens alle eisen van het CIBG, maar die je alleen instelt als dat wettelijk nodig is.

We kunnen diverse modellen combineren, maar dan moeten we goed kijken of dat aansluit op jullie situatie. Dit leidt meestal tot maatwerk, wat we apart in rekening brengen.

Bij de oprichting gaan we er van uit dat dit gebeurt door twee natuurlijke personen. Als je meer oprichters wilt hebben, of al ze één of meer rechtspersonen vertegenwoordigen, dan rekenen we per oprichter of tussenliggende rechtspersoon € 50 excl BTW extra, voor de extra werkzaamheden en WWFT onderzoek bij onze notaris.

Een afspraak maken

Je kunt direct een afspraak maken met één van onze adviseurs. Dat kan soms ook ’s avonds, dit in overleg. Tegenwoordig doen we de meeste afspraken met video-bellen.

Mochten jullie er tijdens het gesprek achter komen dat de coöperatie toch niet de juiste vorm is, dan betaal je alleen 495 euro voor het gesprek. Mocht je later in het proces toch willen stoppen, dan kijken we per geval hoeveel werk we hebben gedaan en welke documenten al zijn geleverd.

Voorafgaand aan het oprichtingsproces vragen we jullie om onze opdrachtbevestiging te tekenen.

Begeleiding na de oprichting

Ook na de oprichting staan we voor jullie klaar en kun je ons altijd benaderen met vragen. Wij gaan voor samenwerkingen die werken, en houden je bijvoorbeeld via onze nieuwsbrief op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Wil je dat we jullie eerste ledenvergadering begeleiden of wil je het concept ook uitleggen aan een grotere groep leden? Daarover kun je met je adviseur afspraken maken. Tevens kunnen wij voor jullie coöperaties de boekhouding verzorgen, hulp bieden bij financiering, waarderingen opstellen en/of ondersteunen bij bedrijfsoverdracht trajecten.