Laat onze coöperatie experts je adviseren

Iedere coöperatie is voor ons uniek. Dat geldt voor coöperaties met een commercieel doel, maar ook als het gaat om coöperaties met een maatschappelijke doelstellingen is er veel variatie. Jullie doelstellingen en werkwijze kan met hulp van onze coöperatie experts vertaald worden in een duidelijke en goed beschreven structuur.

Om jullie te begeleiden bieden we de volgende opties aan.

Omdat iedere situatie anders kan zijn bieden we vanuit de Coöperatie expert drie opties, afhankelijk van het type coöperatie (en complexiteit) en hoeveel advies je nodig hebt:

  1. Een ondernemerscoöperatie, facilitaire coöperatie of andere coöperatie met één adviesgesprek voor € 1650 excl. BTW
  2. Een eenvoudige investeringscoöperatie, mits je aan de voorwaarden voldoet, voor € 1950 excl. BTW
  3. Een adviestraject met drie gesprekken, o.a. voor een meer complexe investerings- of maatschappelijke coöperatie, voor € 2650 excl. BTW

De uitgebreide beschrijvingen van de verschillende coöperaties en de onderdelen die er bij horen zijn te vinden op onze website. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Ons adviestraject met drie gesprekken uitgelicht

Inventarisatie van jullie wensen

We starten met een gesprek om goed te begrijpen wat jullie willen, het waarom en wat de verschillende belangen zijn. In dit gesprek vragen we gericht door en geven we al informatie over de verschillende rechtsvormen en mogelijkheden om die in te richten.

Keuzes maken

We werken het gesprek uit in een kort document en geven aan wat de belangrijkste keuzes zijn die jullie moeten maken. We doen daarin meteen een voorstel op basis van onze ervaring. Dit document is de input voor het tweede gesprek. In dit gesprek geven we met elkaar de coöperatie vorm.

Oprichten

De gemaakte keuzes en verdere input werken we uit in concept statuten. Deze sturen we voorafgaand aan het derde gesprek toe. In dit gesprek lichten we de teksten toe en geven we verdere uitleg over de besturing van de coöperatie. In deze bijeenkomst leggen we ook het proces uit om de akte te passeren, waaronder het legaliseren van de volmachten en een video-call met de notaris. Deze passeert dan de akte en zorgt voor de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Opzet en investeringen

De drie gesprekken duren elk circa twee uur. Tijdens het proces is het prima nieuwe mensen erbij te betrekken. Wel hebben we graag één opdrachtgever die bij alle drie de gesprekken aanwezig is.

Indien het gaat om één coöperatie en er geen aparte overeenkomsten hoeven te worden opgesteld, dan is de investering voor dit traject 2650 euro excl. BTW, inclusief oprichting bij de notaris.

Tijdens het proces kan blijken dat aanvullende werkzaamheden nodig zijn, bijvoorbeeld voor aanpassingen in onze modelstatuten of overeenkomsten, of dat er meer dan één ronde met vragen of revisies nodig is. De Coöperatie expert zal dat vooraf aangeven, inclusief een opgave van de te verwachten kosten.

Mocht tijdens het eerste gesprek blijken dat de coöperatie niet de juiste vorm is dan rekenen we alleen dit gesprek af voor 495 euro excl. BTW. Daarnaast rekenen we de tot dan toe verrichte werkzaamheden en geleverde documenten.

Algemene vraag?

Je kunt via het formulier op onze contactpagina je vragen stellen.