Samen besturen en besluiten

Een coöperatie heeft een ledenvergadering of ledenraad en een bestuur. Hoe werken die samen en hoe neem je op de beste manier besluiten? Hoe overbrug je de afstand tussen beleid en uitvoering en welke rol spelen governance en leiderschap daarin? De Coöperatie expert heeft een aantal begeleidingsvormen en workshops ontwikkeld om jullie daarbij te helpen.

Benut u het potentieel van uw leden?

Coöperaties benutten niet altijd het volle potentieel van hun leden, waar het gaat om ervaring, kennis, belang en ideeën. Zeker in grote coöperaties. En dat is niet goed voor het commitment en de betrokkenheid. En ook niet voor de kwaliteit en uitvoering van de besluiten. 

Sociocratie en besluitvorming met consent

Je kunt beslissingen in een coöperatie nemen met meerderheid van stemmen. Maar worden de inzichten van de minderheid dan wel goed meegenomen? Een alternatief is besluitvorming op sociocratische principes. Hierbij wordt gezocht naar de instemming (consent) van alle leden. Dit is goed toe te passen binnen coöperaties.

Leiderschap in coöperatie

Een goede bestuurder is een goede leider; hij of zij verbindt, motiveert en stelt het belang van de coöperatie voorop.  Hoe toon je leiderschap, vertoon je daadkracht, houd je de groep bij elkaar en pleeg je effectieve interventies? Hoe ga je om met belangentegenstellingen en conflicten binnen de coöperatie? In deze training leer je hoe je als bestuur krachtiger kunt optreden. 

Governance check voor middelgrote organisaties

Zodra je organisatie groeit, komt er meer afstand tussen bestuur en de uitvoering. En zeker bij een wat oudere organisatie kan de oorspronkelijke doelstelling soms uit het oog raken. Dan is het goed om te kijken of de besturing nog aansluit op de activiteiten van de organisatie? Een governance check geeft inzicht in de eventuele risico’s en wat er minimaal nodig is voor een duurzame en (financieel) gezonde samenwerking. 

Onze aanpak

Wij geven al onze workshops en begeleiding op maat voor jullie organisatie. Vooraf bespreken we de doelstellingen en werkvormen en we houden de workshop op een locatie die jullie kiezen. Neem contact met ons op, we nemen dan uitgebreid de tijd om met jullie helder te krijgen wat de meest passende oplossing is.