Privacy

De Coöperatie expert U.A., gevestigd aan de Merseloseweg 115, 5801 CC Venray, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Merseloseweg 115
5801 CC Venray

Bart Lemmen is de Functionaris Gegevensbescherming van de Coöperatie expert. Hij is te bereiken via bart.lemmen@cooperatieexpert.nl of 085 4016384.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Coöperatie expert verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt via onze website, in correspondentie en telefonisch, of tijdens de uitvoering van opdrachten.
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

De Coöperatie expert verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • De Coöperatie expert analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

De Coöperatie expert neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Coöperatie expert bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Anonieme website bezoekgegevens: onbeperkt. Wij maken gebruik van Google Analytics en Google Webmaster Tools en volgen hun policy waar het gaat om compliance met de GDPR en de AGV. Slechts enkele personen hebben hier toegang toe.
 • Naar personen herleidbare bezoekgegevens van onze website en gegevens over het lezen van email nieuwsbrieven en het aanklikken van links: maximaal 14 maanden. Hierdoor kunnen wij onze mailings gerichter maken. Slechts enkele personen hebben hier toegang toe.
 • Persoonlijke correspondentie, offertes, documenten die u ons stuurt, formulieren, volmachtgegevens, oprichtingsaktes en belnotities: tot maximaal 10 jaar na ons laatste contact. Dit omdat we graag terugvallen op wat we eerder voor u hebben gedaan. Wij doen dit in ons CRM systeem, waar alleen die adviseurs toegang hebben tot specifieke documenten en emails voor wie dit relevant is.

Als u via ons een akte wilt laten passeren, dan vragen wij u om uw persoonsgegevens in te voeren via onze website. Hierbij is inbegrepen uw adres, geboortedatum en geboorteplaats omdat wij hiermee de volmacht kunnen opstellen. Uw legitimatie gaat rechtstreeks naar de notaris en wordt enkel door het desbetreffende email systeem drie dagen opgeslagen. Onze adviseurs zien uw legitimatie (met o.a. BSN nummer) niet. De notaris is de enige derde die uw persoonsgegevens verwerkt, met alleen maar het doel het passeren van de akte. De notaris zal u geen nieuwsbrieven sturen.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Coöperatie expert verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, zoals met onze notaris, met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Coöperatie expert blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Coöperatie expert website plaatst cookies, deels zijn deze noodzakelijk voor het functioneren van de website. Andere geven ons meer inzicht in onze bezoekers, zoals Google Analytics en LinkedIn Insight tags. Op het moment dat u zelf uw gegevens achterlaat op onze website worden deze via het IP adres gekoppeld aan eerder website bezoek. Het kan zijn dat we de inhoud die we laten zien wijzigt als u terugkeert naar onze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Coöperatie expert en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cooperatieexpert.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Coöperatie expert neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@cooperatieexpert.nl.