Oprichten van de coöperatie door de notaris

Een cooperatie kan alleen opgericht worden bij een notaris. Hiervoor zijn minimaal twee oprichters nodig.

In dit artikel

Heldere statuten en lage kosten

Voor diverse samenwerkingsvormen heeft de Coöperatie expert op maat gemaakte statuten in heldere taal. Deze zijn veel compacter dan het standaard model dat notarissen gebruiken. Naast de akte zijn ook een uitgebreid oprichtingsgesprek en diverse documenten inbegrepen in onze tarieven. Hierdoor zijn onze pakketten één van de goedkoopste notaris alternatieven. De coöperatie wordt opgericht door onze vaste notaris. De oprichting kan binnen twee weken na het adviesgesprek rond zijn.

Oprichting bij volmacht door twee leden

We zijn uitgegaan van een coöperatie die opgericht wordt door twee tot maximaal vier leden. De coöperatie wordt bij volmacht van deze leden opgericht, het proces loopt geheel schriftelijk. Hierdoor is het niet nodig een apart bezoek aan het notariskantoor af te leggen, een korte video-call met ons notariskantoor is voldoende.

Ervaren notaris en uitgewerkt concept

Wij werken steeds met dezelfde notaris zodat deze intussen uitermate ervaren is in het oprichten van coöperatieve verenigingen. Onze modelstatuten zijn specifiek op maat gemaakt voor de diverse typen coöperaties en sluiten aan op de fiscale regelgeving. Kleine wijzigingen zoals stemverhoudingen en het aantal bestuurders kunnen we zo doorvoeren, aan grotere wijzigingen kunnen extra kosten verbonden zijn.

Het is belangrijk dat met name het gedeelte over de winstverdeling in de akte is afgestemd op de activiteiten die jullie gaan uitvoeren in de coöperatie en de fiscale regelgeving die daarbij hoort. Voor een inkoopcoöperatie heb je een andere formulering nodig dan voor een coöperatie waarin je gezamenlijk producten of diensten gaat verkopen. De formulering moet afgestemd zijn op de zogenaamde verlengstukwinstregeling, anders ga je mogelijk vennootschapsbelasting betalen waar dat niet nodig is.

Denk ook goed na over de mogelijkheden om afscheid te nemen van leden. Bij een vereniging met een groot ledenaantal is het vaak geen probleem als je ‘slapende’ leden hebt. Bij een coöperatie kan dit anders zijn. In ons model is dit allemaal geregeld.

De akte wordt pas gepasseerd na jullie goedkeuring

Zodra er overeenstemming is over de inhoud van de oprichtingsakte, de volmachten zijn gelegaliseerd bij jouw gemeente of (lokale) notaris en de betaling voor de oprichting gedaan is, zal de Coöperatie expert alle formulieren en volmachten doorsturen naar de notaris en kunnen jullie een afspraak maken voor de ondertekening. De notaris zal de akte passeren en een afschrift daarvan naar de bestuurder sturen. Ook ontvangen jullie per email een scan van de akte. De notaris zal de akte en de inschrijfformulieren naar de Kamer van Koophandel doorsturen. De Kamer van Koophandel licht vervolgens de belastingdienst in.

Je kunt direct na de oprichting van start

De notaris zorgt voor de inschrijving van de coöperatie bij de Kamer van Koophandel. Meestal gebeurt dit de dag na de oprichting. Vanaf dat moment kun je naar een bank toe gaan om een rekening te openen. Informeer vooraf bij de bank of alle bestuurders daar bij moeten zijn en wat voor documenten je moet meenemen.

Vanaf de eerste ledenvergadering kunnen zonder tussenkomst van de notaris nieuwe leden worden toegelaten. Ook kan de vergadering besluiten om een andere bestuurder te benoemen. Alleen voor de wijziging van de statuten zul je weer terug moeten naar een notaris.

Neem voor vragen gerust contact op met één van onze adviseurs, we zitten door heel Nederland!

Direct contact met een adviseur?

Deel dit artikel

Algemene vraag?

Andere relevante artikelen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief