de Coöperatie expert: voor samenwerkingen die werken

De Coöperatie expert is de specialist in het opzetten van coöperaties en in het begeleiden van samenwerkingsverbanden. Wij gebruiken de coöperatie omdat het één van de meest flexibele bedrijfsvormen in Nederland is waarbij je persoonlijk eigenaarschap met een bedrijfsmatige insteek kunt combineren. Wij leveren samenwerkingen die werken, en dat doen we met duidelijke concepten, helder geschreven teksten en gericht advies.Cooperatie expert team

Nieuwe samenwerkingen

Bij de opzet van nieuwe samenwerkingsverbanden kiezen we vaak voor de juridische vorm van de coöperatie. Maar wanneer een andere vorm beter is, zeggen we dat ook. Welk variant voor jullie het beste is, hangt vooral af van het doel van de samenwerking.

Cooperatie

ONDERNEMERSCOÖPERATIE

Wil je samenwerken met verschillende ondernemers en toch je zelfstandigheid behouden? Dat kan met een ondernemerscoöperatie. Jullie trekken onder één naam op richting opdrachtgevers en alle opbrengsten worden direct verdeeld. Wij bieden een compleet pakket vanaf 1290 euro, inclusief oprichting bij de notaris. Lees meer...

Faciliterende of inkoopcoöperatie

In dit type coöperatie houdt iedere ondernemer zijn eigen klanten, maar worden bepaalde faciliteiten, zoals een gebouw of machines, samen gekocht of gehuurd. Ook kun je gezamenlijk marketingdiensten, administratie of grondstoffen inkopen. Lees meer...

Werknemerscoöperatie

Als een groep mensen samenwerkt vanuit een coöperatie waar ze zelf in dienst zijn dan spreken we van een werknemerscoöperatie. Medewerkers beslissen samen over het beleid en stellen de coördinator, manager of directeur aan. En delen in de winst van effectief samenwerken. Lees meer...

COÖPERATIE VAN ZORGVERLENERS

Veel zorgverleners zoals wijkverpleegkundigen of thuishulpen worden door verzekeraars of gemeenten gedwongen om samen te werken. Maar ze werken vooral zelfstandig voor hun clienten. Een coöperatie kan daarbij een goede oplossing zijn, er zijn drie varianten waarvan er vaak één past. Lees meer...

Heb je vragen of wil je een afspraak maken? Neem contact op met de adviseur  in jouw regio.

Noord-Oost Nederland
Noord-Holland
Utrecht en Flevoland
Brabant en Limburg
Zuid-Holland en Zeeland

Voor alle type samenwerkingen hebben we een overzichtelijk traject, wat doorloopt tot en met de oprichting bij de notaris.

Samenwerkingsconsult

Ons samenwerkingsconsult is bedoeld voor ondernemers en initiatiefnemers die nog niet precies weten hoe ze hun samenwerking willen inrichten. Of die nog niet weten of een vof, BV, maatschap, stichting of coöperatie voor hen het beste is. In een gesprek van circa 2 uur kijken we met jullie wat de beste structuur is voor jullie samenwerking. Daarbij kijken we ook naar de volgende aspecten:

  • Verdeling van kosten en opbrengsten, en wat er gebeurt met eventuele winst.
  • Voorwaarden voor lidmaatschap.
  • Verdeling van zeggenschap.
  • Individuele belangen van de leden, bijvoorbeeld als iemand al veel werk heeft verricht of een concept of sterke merknaam inbrengt.

De kosten voor dit consult zijn 450 euro excl BTW. Lees meer...

Oprichten van een coöperatie

Weet je al zeker dat het een coöperatie moet worden? Kies dan voor één van onze oprichtingspakketten. In een gesprek van circa 2 uur leggen we alles uit, we stellen de akte op en zorgen voor het passeren bij de notaris. De basisprijs voor het oprichten van een coöperatie is 1290 euro excl. BTW. We gaan dan uit van een standaard ondernemerscoöperatie, faciliterende coöperatie, of energiecoöperatie volgens een van onze modellen.

Wil je ingewikkeldere typen coöperaties (zoals onze investeringscoöperatie, start-up coöperatie of social enterprise coöperatie) dan zijn de kosten 1490 euro excl. BTW. Of je kiest voor ons complete adviestraject in drie bijeenkomsten. Inclusief oprichting bij de notaris zijn de kosten hiervoor 2450 euro excl. BTW. Lees meer over ons driestaps adviestraject...

Bestaande samenwerkingen

Ons motto is 'samenwerkingen die werken'. Maar dat gaat niet altijd vanzelf. Daarom hebben we nuttige workshops en trainingen voor coöperatiegroepen. Ook kunnen we je helpen met herijken of opnieuw structureren van jullie samenwerking en met het oplossen van conflicten.

Samenwerking

Effectief samenwerken als team

Gelijkwaardige zeggenschap vraagt aandacht van iedereen. Tijdens één of meerdere teamsessies kijken we naar de wijze waarop jullie samenwerken, besluiten nemen en taken verdelen. We kijken hoe de werkprocessen zijn ingericht, welke verwachtingen de leden van elkaar hebben en hoe de onderlinge communicatie loopt. Lees meer...

VERSCHILLEN IN COMMITMENT EN BIJDRAGE VAN LEDEN

Soms kan het zijn dat er een kleine groep binnen een coöperatie heel actief is, en dat de schil daaromheen niet in dezelfde mate meebeweegt. Dat hoeft geen probleem te zijn, bijvoorbeeld als je onderscheid maakt in typen leden, elk met eigen voordelen en verplichtingen. Lees meer...

Workshop sales

Een belangrijke reden om te gaan samenwerken is om je diensten gezamenlijk beter te kunnen verkopen. Maar hoe doe je dat? Want 'jezelf' verkopen is iets anders dan diensten van je collega's of je coöperatie verkopen. Wat leidt nu tot succes bij grote orders? Waardoor kan een gezamenlijke aanpak beter werken dan de aanpak van die grote concurrent?  Hoe je dat doet, dat leer je in deze workshop. Lees meer...

Oplossingsgericht communiceren

Jullie coöperatie is opgericht. Jullie hebben elkaar gevonden omdat jullie kwaliteiten mooi bij elkaar passen. Dat kan er ook voor zorgen dat je soms heel verschillend communiceert. Als jullie vastlopen in de communicatie en samenwerking kunnen er spanningen of zelfs conflicten ontstaan. Onze workshop geeft inzicht in de verschillende communicatiestijlen en hoe je daar het beste mee om kunt gaan. Lees meer...

Heb je vragen of wil je een afspraak maken? Neem contact op met een van de onderstaande adviseurs.

VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE COÖPERATIE

Het idee van de coöperatie komt uit Engeland, uit de 18e eeuw, toen burgers samen fabrieken gingen oprichten voor goederen die ze nodig hadden. In Nederland zijn er vooral veel boerencoöperaties ontstaan, bijvoorbeeld voor de verwerking van melk, of om producten samen naar de markt te brengen. Tegenwoordig worden veel coöperaties van dienstverleners opgericht en coöperaties met een maatschappelijk doel. 

COÖPERATIEVE VERENIGING

De coöperatieve vereniging is eigenlijk de oude naam voor een coöperatie. In het nieuwe Burgerlijk Wetboek heeft de coöperatie een eigen hoofdstuk gekregen, waar het vroeger een variant was op de vereniging. Vaak worden de namen door elkaar gebruikt, maar formeel is er alleen nog de coöperatie. Lees meer...

Coöperatie UA, WA of BA?

Er zijn drie typen coöperaties waar het gaat om de aansprakelijkheid voor de leden. Het meest gebruikelijk is een coöperatie UA, wat staat voor Uitgesloten Aansprakelijkheid (UA). Bij een faillissement van de coöperatie kunnen de leden dan niet worden aangesproken op tekorten. Daarnaast heb je Beperkte Aansprakelijkheid (BA) of Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) voor de leden. Lees meer...

Welke rechtsvorm past er bij jullie commerciële samenwerking?

CooperatieVof, BV of coöperatie, wat zijn de verschillen, hoe lopen de geldstromen en welke fiscale aspecten moet je aan denken?
Lees meer...

Welke rechtsvorm past er bij jullie ideële samenwerking?

RechtsvormPast een vereniging, een stichting of een coöperatie het beste bij wat jullie willen bereiken? Zijn er geldstromen en wie mag meebeslissen?
Lees meer...

Wat is de rol van de notaris?

Een coöperatie kan alleen opgericht worden bij een notaris, met minimaal twee oprichters. Wij werken met een vaste notaris op basis van volmachten, die je bij onze adviseurs kunt tekenen. En wij beantwoorden direct al je vragen. Lees meer...

Inschrijving bij de KvK

De notaris zorgt ervoor dat de coöperatie wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Deze rekent hiervoor eenmalig 50 euro aan kosten. Als je bent ingeschreven, kun je een bankrekening openen en verplichtingen aangaan.

Financiering in een coöperatie

Hoe regel je financiering in een coöperatie? Banken vragen dan snel garanties van de achterliggende ondernemers. Toch zijn er mogelijkheden, bijvoorbeeld door crowdfunding of door ledencertificaten.  Lees meer...

FISCALE ASPECTEN

Een coöperatie krijgt net als elke andere rechtsvorm te maken met de belastingdienst. De coöperatie is BTW-plichtig en moet vennootschapsbelasting betalen. Wel is er de zogenaamde verlengstukwinst om dubbele belasting te voorkomen.  Lees meer...

Besturing van de coöperatie

Bij een coöperatie is de algemene ledenvergadering het hoogste orgaan. Iedereen heeft in principe een gelijke stem, maar je kunt hier in de statuten ook van afwijken. De ledenvergadering kiest een bestuur, dat de coöperatie vertegenwoordigt. Lees meer...

Sociocratische besluitvorming

Je kunt beslissingen in een coöperatie nemen met meerderheid van stemmen. Maar worden de inzichten van de minderheid dan wel goed meegenomen? Een alternatief is besluitvorming op sociocratische principes. Hierbij wordt gezocht naar de instemming (consent) van alle leden. Lees meer...

Wat moet er in de statuten?

Notarissen hebben een standaard model voor coöperatiestatuten. Het is prettiger om een akte te hebben die meer op specifieke coöperaties is toegespitst en die geschreven is in heldere taal. Welke vorm je ook kiest, vijf punten moet je altijd goed bekijken. Lees meer...

Samenwerken als groep

Een samenwerking is nooit af; ofwel in commercieel opzicht, in hoe de groep samenwerkt of hoe je praktisch een aantal zaken regelt. Op welke manier kun je het beste omgaan met verschillende achtergronden en welke fasen doorloop je meestal als groep? Lees meer...

Verzekeringen

Een coöperatie is een bedrijf en dat betekent dat je je ook als zodanig kunt verzekeren: voor bedrijfsaansprakelijkheids, beroepsaansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid. Ook kun je denken aan een rechtsbijstandsverzekering.  Lees meer...

Meedoen aan aanbestedingen

Het meedingen op aanbestedingen lijkt alleen te zijn weggelegd voor grote bedrijven. Maar ook als groep van kleinere ondernemers kun je een prima kans maken om een groot werkpakket als coöperatie binnen te halen. Wat moet je daarvoor doen? Lees meer...

Merk of concept inbrengen in een coöperatie

Het kan zijn dat één of meer van de leden al langer bezig zijn met een concept, merk of product wat echt waarde blijkt te hebben. Via de coöperatie kunnen de anderen hiervan profiteren. Hoe regel je dit zo dat de concepthouder controle houdt en hiervan profiteert? Lees meer...

Dienstenfranchise onderbrengen in een coöperatie

Franchiseformules zijn vooral bekend van winkelketens. Daarbij is duidelijk dat je product bij één specifieke winkel koopt en die kunt aanspreken. Maar wat als je een dienstenfranchise wilt opzetten? Krijgen je klanten dan van al je franchisenemers facturen met verschillende namen? Lees meer...

Statutenwijziging van een coöperatie

Na verloop van tijd kan het zijn dat de statuten niet helemaal meer passen bij de werkzaamheden van de coöperatie of bij de interne verhoudingen. Dan is het nodig om de statuten te wijzigen. Hoe regel je dat? Lees meer...

Ontbinden van een coöperatie

De algemene ledenvergadering is het enige orgaan dat de coöperatie kan ontbinden. De vergadering moet op tijd aan alle leden gemeld zijn, volgens de termijn die in de statuten staat, en er moet ook aangekondigd zijn dat het doel van de vergadering is om de coöperatie op te heffen. Lees meer...