de Coöperatie expert: voor samenwerkingen die werken

De Coöperatie expert is specialist in het opzetten van samenwerkingsverbanden. Hierbij kiezen we vaak voor de juridische vorm van de coöperatie, omdat deze flexibel is en betrokkenheid creëert. Maar wanneer een andere vorm beter is, zorgen we daar ook voor.

Kenmerkend voor onze aanpak is dat we praktisch en oplossingsgericht zijn. Onze klanten willen samenwerkingen die werken, en wij geven dat vorm met korte statuten, helder geschreven overeenkomsten en gericht advies.

Voor zelfstandig ondernemers die willen samenwerken:

ONDERNEMERSCOÖPERATIE

Wil je samenwerken met verschillende ondernemers en toch je zelfstandigheid behouden? Dat kan met een ondernemerscoöperatie. Jullie trekken onder één naam op richting opdrachtgevers en alle opbrengsten worden direct verdeeld. Wij bieden een compleet pakket vanaf 1290 euro, inclusief oprichting bij de notaris. Lees meer...

Faciliterende of inkoopcoöperatie

In dit type coöperatie houdt iedere ondernemer zijn eigen klanten, maar worden bepaalde faciliteiten, zoals een gebouw of machines, samen gekocht of gehuurd. Ook kun je gezamenlijk marketingdiensten, administratie of grondstoffen inkopen. Lees meer...

SOCIAL ENTERPRISE COÖPERATIE

Een social enterprise is een onderneming met als doel een maatschappelijk probleem op te lossen. Dit kan heel goed in de vorm van een coöperatie. De zeven principes van Mohammed Yunus verwerken we dan in de statuten, o.a. dat winst niet uitgekeerd maar opnieuw geïnvesteerd wordt. Lees meer...

COÖPERATIE VAN ZORGVERLENERS

Veel zorgverleners zoals wijkverpleegkundigen of thuishulpen worden door verzekeraars of gemeenten gedwongen om samen te werken. Maar ze werken vooral zelfstandig voor hun clienten. Een coöperatie kan daarbij een goede oplossing zijn, er zijn drie varianten waarvan er vaak één past. Lees meer...

Nieuwe bedrijfs- of financieringsvormen, vaak als alternatief voor een BV:

Investeringscoöperatie

Een investeringscoöperatie is een goed alternatief voor een BV. Ieder lid in de coöperatie heeft zeggenschap en recht op winst naar rato van het geld dat hij of zij ingebracht heeft. Nieuwe leden kunnen gemakkelijk toetreden en je hoeft niet voor elke wijziging naar de notaris. Lees meer...

Financieringscoöperatie

In een financieringscoöperatie worden de belangen van een grote groep kleinere aandeelhouders (medewerkers, klanten, crowdfunders) gebundeld in één coöperatie, die een aandeel neemt in het eigenlijke bedrijf. De financiers ontvangen certificaten van aandelen, vergelijkbaar met bij een STAK, en oefenen samen zeggenschap uit. Lees meer...

Start-up coöperatie

Hoe geef je je start-up juridisch vorm op zo'n manier dat ieders inbreng op eerlijke wijze beloond wordt? Met deze variant op de investeringscoöperatie laat je ook inzet in tijd en ideeën meewegen in het aandeel dat je opbouwt. Als er een grote investeerder komt dan kun je de coöperatie omzetten naar een BV. Lees meer...

WERKNEMERSCOÖPERATIE

Als een groep mensen samenwerkt vanuit een coöperatie waar ze zelf in dienst zijn dan spreken we van een werknemerscoöperatie. Medewerkers beslissen samen over het beleid en stellen de coördinator, manager of directeur aan. En delen in de winst van effectief samenwerken. Lees meer...

Voor maatschappelijk gedreven initiatieven:

Dorpscoöperatie

In een dorpscoöperatie werken dorpsbewoners samen om zaken voor elkaar te krijgen. Overheid en gevestigde partijen trekken zich steeds vaker terug uit dorpen. Dorpsvoorzieningen en leefbaarheid staan onder druk. Een dorpscoöperatie zorgt ervoor dat die voorzieningen behouden. Lees meer...

Gebiedscoöperatie

In een gebiedscoöperatie werken ondernemers, onderwijs, maatschappelijke instellingen, natuurbeheerorganisaties, kennisinstellingen en burgers samen. Het doel is om het gebied waarin ze werken te versterken. Binnen de coöperatie ontstaat hiervoor de slag- en daadkracht. Lees meer...

ARBEIDSPARTICIPATIE COÖPERATIE

Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kunnen als zelfstandig ondernemer in een participatiecoöperatie langzaam weer in het arbeidsproces komen. Dit scheelt geld aan uitkeringen en levert plezier op. Hoe richt je zo'n traject in en wat zijn de succesfactoren?
Lees meer en bekijk het RTL nieuwsitem hierover...

Wooncoöperatie

In een wooncoöperatie zijn huurders gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderhoud van hun wooncomplex. Eventueel kunnen ze ook gezamenlijk eigenaar zijn. Deze vorm heeft een wettelijke basis en is nog sterk in ontwikkeling. Lees meer...

Zorgcoöperatie

In een zorgcoöperatie geven bewoners in een wijk of dorp samen vorm aan de voorzieningen die er zijn, zoals een zorgpost, een maaltijdservice of sociale activiteiten. De bewoners betalen hiervoor een contributie of de gemeente financiert mee. Lees meer...

ENERGIECOÖPERATIE

Niet iedereen heeft een eigen dak waar zonnepanelen op kunnen. Samen kun je een grote installatie plaatsen op bijvoorbeeld een school, loods of flatgebouw. De overheid maakt dit fiscaal aantrekkelijk met de postcoderoosregeling. Of je kunt gebruik maken van de SDE+ subsidie. Lees meer...

ONZE DIENSTVERLENING

De Coöperatie expert heeft negen adviseurs die je graag helpen en verspreid zitten over heel Nederland. 'Samenwerkingen die werken', dat is ons motto. Niemand is gebaat bij lange discussies over statuten of stemrecht. Zaken moeten echter goed geregeld zijn. Daarom helpen we je met duidelijke informatie op onze website. We werken met heldere modellen en leggen in onze gesprekken de belangrijkste keuzes helder aan je uit. Hieronder vind je een overzicht van onze diensten:

Samenwerkingsconsult

Ons samenwerkingsconsult is bedoeld voor ondernemers en initiatiefnemers die nog niet precies weten hoe ze hun samenwerking willen inrichten. Of die nog niet weten of een vof, BV, maatschap, stichting of coöperatie voor hen het beste is. In een gesprek van circa 2 uur kijken we met jullie wat de beste structuur is voor jullie samenwerking. Daarbij kijken we ook naar de volgende aspecten:

 • Verdeling van kosten en opbrengsten, en wat er gebeurt met eventuele winst.
 • Voorwaarden voor lidmaatschap.
 • Verdeling van zeggenschap.
 • Individuele belangen van de leden, bijvoorbeeld als iemand al veel werk heeft verricht of een concept of sterke merknaam inbrengt.

De kosten voor dit consult zijn 450 euro excl BTW. Lees meer...

Oprichting van jullie coöperatie

Weet je al zeker dat het een coöperatie moet worden? Kies dan voor één van onze oprichtingspakketten. In een gesprek van circa 2 uur leggen we alles uit, we stellen de akte op en zorgen voor het passeren bij de notaris. De basisprijs voor het oprichten van een coöperatie is 1290 euro excl. BTW. We gaan dan uit van een standaard ondernemerscoöperatie, faciliterende coöperatieinvesteringscoöperatie of energiecoöperatie volgens een van onze modellen.

Wil je ingewikkeldere typen coöperaties (zoals onze start-up coöperatie of social enterprise coöperatie), of als er maatwerk of extra overleg nodig is, dan verrekenen we dat op uurbasis.  Hetzelfde geldt voor het opstellen en aanpassen van overeenkomsten. Voor een werknemerscoöperatie is er een apart arbeidsrechtelijk consult nodig. Hiervan geven we altijd vooraf een inschatting. Lees meer....

Compleet adviestraject in drie stappen

Als er andere belangen spelen dan alleen geld of als de groep groter is dan wordt een coöperatie vaak wat complexer. In drie gesprekken helpen we jullie dan naar de juiste vorm:

 • Eerst inventariseren we alle belangrijke punten, en werken dit uit in een keuzedocument.
 • In een tweede bijeenkomst maken we met jullie de keuzes, en we werken de statuten uit.
 • In de derde bijeenkomst volgt de oprichting.

Ons doel is dat de samenwerking gaat werken. Het totale traject inclusief oprichting bij de notaris kost 2450 euro. Lees meer...

Effectiever samenwerken

Op basis van onze ervaring met honderden coöperaties en onze eigen diverse achtergronden helpen we jullie ook met het samen werken binnen een coöperatie. Bijvoorbeeld op het gebied van:

 • Vergaderingen en besluitvorming
 • Effectief samenwerken en het oplossen van tegenstellingen
 • Workshops over gezamenlijke positionering, gezamenlijke verkoop en voor het opstellen van je businessplan
 • Juridische vraagstukken
 • Administratie en fiscale aspecten
 • Mediation en het oplossen van conflicten

Meer informatie? Bel één van onze adviseurs

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met één van onze adviseurs. We nemen we graag de tijd om telefonisch geheel vrijblijvend je belangrijkste inhoudelijke vragen te beantwoorden en om onze werkwijze verder uit te leggen.

 

VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE COÖPERATIE

Het idee van de coöperatie komt uit Engeland, uit de 18e eeuw, toen burgers samen fabrieken gingen oprichten voor goederen die ze nodig hadden. In Nederland zijn er vooral veel boerencoöperaties ontstaan, bijvoorbeeld voor de verwerking van melk, of om producten samen naar de markt te brengen. Tegenwoordig worden veel coöperaties van dienstverleners opgericht en coöperaties met een maatschappelijk doel. 

COÖPERATIEVE VERENIGING

De coöperatieve vereniging is eigenlijk de oude naam voor een coöperatie. In het nieuwe Burgerlijk Wetboek heeft de coöperatie een eigen hoofdstuk gekregen, waar het vroeger een variant was op de vereniging. Vaak worden de namen door elkaar gebruikt, maar formeel is er alleen nog de coöperatie. Lees meer...

Coöperatie UA, WA of BA?

Er zijn drie typen coöperaties waar het gaat om de aansprakelijkheid voor de leden. Het meest gebruikelijk is een coöperatie UA, wat staat voor Uitgesloten Aansprakelijkheid (UA). Bij een faillissement van de coöperatie kunnen de leden dan niet worden aangesproken op tekorten. Daarnaast heb je Beperkte Aansprakelijkheid (BA) of Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) voor de leden. Lees meer...

Welke rechtsvorm past er bij jullie commerciële samenwerking?

CooperatieVof, BV of coöperatie, wat zijn de verschillen, hoe lopen de geldstromen en welke fiscale aspecten moet je aan denken?
Lees meer...

Welke rechtsvorm past er bij jullie ideële samenwerking?

RechtsvormPast een vereniging, een stichting of een coöperatie het beste bij wat jullie willen bereiken? Zijn er geldstromen en wie mag meebeslissen?
Lees meer...

Wat is de rol van de notaris?

Een coöperatie kan alleen opgericht worden bij een notaris, met minimaal twee oprichters. Wij werken met een vaste notaris op basis van volmachten, die je bij onze adviseurs kunt tekenen. En wij beantwoorden direct al je vragen. Lees meer...

Inschrijving bij de KvK

De notaris zorgt ervoor dat de coöperatie wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Deze rekent hiervoor eenmalig 50 euro aan kosten. Als je bent ingeschreven, kun je een bankrekening openen en verplichtingen aangaan.

Financiering in een coöperatie

Hoe regel je financiering in een coöperatie? Banken vragen dan snel garanties van de achterliggende ondernemers. Toch zijn er mogelijkheden, bijvoorbeeld door crowdfunding of door ledencertificaten.  Lees meer...

FISCALE ASPECTEN

Een coöperatie krijgt net als elke andere rechtsvorm te maken met de belastingdienst. De coöperatie is BTW-plichtig en moet vennootschapsbelasting betalen. Wel is er de zogenaamde verlengstukwinst om dubbele belasting te voorkomen.  Lees meer...

Besturing van de coöperatie

Bij een coöperatie is de algemene ledenvergadering het hoogste orgaan. Iedereen heeft in principe een gelijke stem, maar je kunt hier in de statuten ook van afwijken. De ledenvergadering kiest een bestuur, dat de coöperatie vertegenwoordigt. Lees meer...

Sociocratische besluitvorming

Je kunt beslissingen in een coöperatie nemen met meerderheid van stemmen. Maar worden de inzichten van de minderheid dan wel goed meegenomen? Een alternatief is besluitvorming op sociocratische principes. Hierbij wordt gezocht naar de instemming (consent) van alle leden. Lees meer...

Wat moet er in de statuten?

Notarissen hebben een standaard model voor coöperatiestatuten. Het is prettiger om een akte te hebben die meer op specifieke coöperaties is toegespitst en die geschreven is in heldere taal. Welke vorm je ook kiest, vijf punten moet je altijd goed bekijken. Lees meer...

Samenwerken als groep

Een samenwerking is nooit af; ofwel in commercieel opzicht, in hoe de groep samenwerkt of hoe je praktisch een aantal zaken regelt. Op welke manier kun je het beste omgaan met verschillende achtergronden en welke fasen doorloop je meestal als groep? Lees meer...

Verzekeringen

Een coöperatie is een bedrijf en dat betekent dat je je ook als zodanig kunt verzekeren: voor bedrijfsaansprakelijkheids, beroepsaansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid. Ook kun je denken aan een rechtsbijstandsverzekering.  Lees meer...

Meedoen aan aanbestedingen

Het meedingen op aanbestedingen lijkt alleen te zijn weggelegd voor grote bedrijven. Maar ook als groep van kleinere ondernemers kun je een prima kans maken om een groot werkpakket als coöperatie binnen te halen. Wat moet je daarvoor doen? Lees meer...

Merk of concept inbrengen in een coöperatie

Het kan zijn dat één of meer van de leden al langer bezig zijn met een concept, merk of product wat echt waarde blijkt te hebben. Via de coöperatie kunnen de anderen hiervan profiteren. Hoe regel je dit zo dat de concepthouder controle houdt en hiervan profiteert? Lees meer...

Dienstenfranchise onderbrengen in een coöperatie

Franchiseformules zijn vooral bekend van winkelketens. Daarbij is duidelijk dat je product bij één specifieke winkel koopt en die kunt aanspreken. Maar wat als je een dienstenfranchise wilt opzetten? Krijgen je klanten dan van al je franchisenemers facturen met verschillende namen? Lees meer...

Statutenwijziging van een coöperatie

Na verloop van tijd kan het zijn dat de statuten niet helemaal meer passen bij de werkzaamheden van de coöperatie of bij de interne verhoudingen. Dan is het nodig om de statuten te wijzigen. Hoe regel je dat? Lees meer...

Ontbinden van een coöperatie

De algemene ledenvergadering is het enige orgaan dat de coöperatie kan ontbinden. De vergadering moet op tijd aan alle leden gemeld zijn, volgens de termijn die in de statuten staat, en er moet ook aangekondigd zijn dat het doel van de vergadering is om de coöperatie op te heffen. Lees meer...

ONZE MENSEN EN HUN CONTACTGEGEVENS

De Coöperatie expert bestaat uit acht specialisten op het gebied van samenwerken, elk met zijn of haar eigen achtergrond. We geloven in de kracht van zelf doen en eenvoud en wij zijn actief betrokken in verschillende commerciële en maatschappelijke initiatieven door heel Nederland. We werken zelf samen in onze eigen coöperatie. Al meer dan 700 tevreden groepen zijn geholpen door één van onze specialisten.

Heb je vragen, ook nog na het lezen van onze website? Wil je weten of iets voor jouw specifieke samenwerking ook werkt? Er is altijd iemand bij jou in de regio die graag je vraag beantwoordt.

Regio Adviseur Telefoonnummer
Noord-Holland en Flevoland Ghislaine Peters 06-10531177
Zuid-Holland en Zeeland Karin Vosters 06-20407824
Utrecht Alice Hendriksen Oostereng 06-51153451
Brabant en Limburg Judith de Leede 06-19476009
Groningen, Friesland, Drenthe Erik Doorenspleet 06-48440604
Gelderland en Overijssel Guus Koster 06-28842293

Petra Kroon (06-21591329) is onze contractspecialist, zij weet het meest van algemene voorwaarden, licentieovereenkomsten, de wet DBA en werknemerscoöperaties.

Alfred Griffioen (06-24776865) heeft in 2009 het initiatief genomen voor de Coöperatie expert en ontwikkelt onze statutenmodellen, zoals recent voor de start-up coöperatie en de financieringscoöperatie. Hij is ook onze bestuurder.

We zijn zelf ook een coöperatie, en we staan open voor nieuwe ondernemers/adviseurs met affiniteit op ons vakgebied om zich bij ons aan te sluiten. Lees meer....

RECENT OPGERICHTE COOPERATIES

Hieronder vind je een selectie van de coöperaties die we recent hebben opgericht. Klik hier om nog andere coöperaties te zien.

Sangha Integrale Siritualiteit

IMG_1678.jpg

Sangha Integrale Spiritualiteit biedt integrale spiritualiteit door middel van educatie en zelfonderzoek

Bollenstreekhout

bollenstreekhout.png

Bollenstreekhout coöperatie is een platform voor hergebruik van geoogste stadse of dorpse bomen. In de Bollenstreek en Duinstreek geoogste bomen komen als waardevolle grondstof voor nieuwe producten.

Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon

Regenboog BvR.png

Agrarische ondernemers, natuurverenigingen, inwoners en recreatief ondernemers ontwikkelen het Buijtenland van Rhoon als een gebiedscoöperatie, in opdracht van de provincie Zuid Holland.

Tuindorp Vreewijk CO-OP

TuindorpVreewijkcoop.png

In Tuindop Vreewijk willen bewoners het werk in de wijk zelf doen; inbesteden noemen ze dat. De coöperatie levert diensten in het groenbeheer, schoonmaak en kleine klussen in de buurt. Zo worden werk en middelen in de wijk gehouden.

Muxsan

Muxsan.jpg

Muxsan is gespecialiseerd in de elektrische auto’s en verzorgt momenteel vooral de upgrade van Nissan Leaf’s.

Coöperatie Eva

VrouwenVanEva-005.jpg

Coöperatie Eva steunt Haagse vrouwen bij het opzetten en uitbouwen van hun eigen onderneming. https://www.cooperatie-eva.nl

40Fingers

IMG_4451.jpg

40Fingers is een coöperatie van websitebouwers met DNN technologie, zie www.40fingers.nl

Buiksloterham Buurt Ontwikkel Coöperatie

Buiksloterham

Deze ontwikkelcoöperatie dingt mee naar een project in Amsterdam voor een het opzetten van huiskamer voor de hele buurt.

Bureau Helder

BureauHelder

Helder is een snelgroeiend adviesbureau dat zich richt op de zorgsector in de breedste zin van het woord. Versnelling, opheldering, ondersteuning of verbinding, Bureau Helder zorgt ervoor.

Doors to Improvement

Doorstoimprovement

Coöperatie Doors to Improvement wil organisaties helpen transformeren naar een huis met kamers en deuren die naar continue verbetering leiden.