Samenwerkingsconsult

Je weet al grofweg wat iedereen gaat doen in je samenwerking en wat jullie doelen zijn. Maar wat voor afspraken maak je onderling en hoe bewaak je je eigen belangen en eerdere investeringen? Wat kun je regelen in een rechtsvorm en wat moet je contractueel afspreken?

Duidelijkheid met een samenwerkingsconsult

Ons samenwerkingsconsult is bedoeld voor ondernemers en initiatiefnemers die hun samenwerking nog verder willen inrichten, of nog niet duidelijk weten of een BV, stichting, coöperatie, maatschap of vof voor hen het beste is. Het samenwerkingsconsult vind veelal via video-conferencing plaatsvinden.

We streven ernaar dat je aan het eind van het consult een idee hebt wat de beste rechtsvorm voor jullie is, hoe je deze op hoofdlijnen moet inrichten en welke overeenkomsten of afspraken verder nog nodig zijn.

De kosten voor dit samenwerkingsconsult bedragen 495 euro excl. BTW.  Voor boekhoudkundige en fiscale vragen verwijzen we je graag door naar onze collega’s van de Financieel Expert.

In een samenwerkingsconsult kijken we bijvoorbeeld naar de volgende aspecten:

Onderhandelingen over jullie samenwerking

Net als voor je eigen bedrijf zul je voor je samenwerking een goed businessplan moeten hebben. Maar er zit nog een component aan: bij samenwerken gaat het over het creëren van waarde, en ook over het verdelen van waarde. Je zult dus ook moeten bepalen wie welke opbrengsten krijgt. Wordt het 50-50, of verdient iedereen vooral aan zijn eigen activiteiten en stop je bijvoorbeeld 5% in de pot voor gezamenlijke marketing?

Bescherm je eigen belangen in een samenwerking

Bijvoorbeeld als je zelf al een sterk merk hebt ontwikkeld, of een briljant idee, computerprogramma of innovatieve werkwijze hebt. Je wilt daar andere ondernemers bij betrekken, maar wel bepaalde controle houden. Ook als je freelancers aan je wilt binden, of meer een netwerkorganisatie wilt worden dan heb je vaak een combinatie nodig van een rechtsvorm en één of meer overeenkomsten.

Wat je ook doet, bedenk dat voor alle partners er een evenwicht moet zijn tussen wat ze in de samenwerking stoppen (hun inbreng, verantwoordelijkheid die ze nemen, risico’s) en wat ze ervoor terug krijgen (opbrengsten, zeggenschap).

Verkoopvergoedingen

Veel van de coöperaties die tegenwoordig worden opgericht bestaan uit zelfstandige professionals zoals IT’ers, interim managers of adviseurs. Iedereen doet zijn eigen verkoop en voert zelfstandig zijn projecten uit, en krijgt dan ook het gros van de omzet. Maar als de één een klant aandraagt of een project verkoopt voor een andere partner, dan krijgt hij hiervoor een percentage van de omzet, meestal tussen de 10 en 25%. Dat is ook onderdeel van het samenwerkingsmodel.

Zeggenschap

Als je het initiatief neemt voor een samenwerking, is het niet leuk als juist jij na een jaar aan de kant wordt gezet. Hoe zorg je dat je voldoende invloed houdt in de samenwerking en hoe regel je eventueel extra stemrecht? Welke vorm van besluitvorming past bij jullie? Meerderheid van stemmen of bijvoorbeeld consent (niet te verwarren met consensus).

Vervolgstappen

Vaak is de vervolgstap dat je een coöperatie opricht of dat er een overeenkomst gemaakt moet worden. Bij de terugkoppeling krijg je meteen een prijsopgave van wat het kost als wij dat voor jullie doen. In een enkel geval is een aanvullend consult nodig.