Profiel: een ‘mogelijkmaker’: een strategische denker en resultaatgerichte doener op het gebied van cultuur en commercie.

Floor Cornellise houdt van werken op het snijvlak van regelgeving en participatie en markt en autonomie: het ontwikkelen en toepassen van relevante kennis en nieuwe inzichten, samen met anderen, binnen en buiten een organisatie. Daarbij is niet alleen het ‘wat’ maar juist ook het ‘hoe’ belangrijk. Het maken van een goede vertaalslag van gedegen analyses naar gedragen, werkbare voorstellen en adviezen staat in haar werkwijze voorop.

Door oog te hebben voor verschillende invalshoeken, zorgvuldig naar anderen te luisteren en goed samen te werken met betrokken stakeholders krijg je een breder draagvlak dan op basis van inhoud alleen.

Relevante competenties

  • Procesbegeleiding;
  • Conceptontwikkeling en aanscherping;
  • Begeleiding creatieve sessies;
  • Governance bespreekbaar maken. Gestrekt been met humor en ‘bedrijfs’culturele sensitiviteit;
  • Ontwerpen van lidmaatschapsstructuren/constructies, ‘lid’ als klant benaderen;
  • Intern/binnen de organisatie de financiële afspraken (zoals verdelingen/investeringen) aanscherpen en voor eenieder inzichtelijk maken (visualiseren);
  • Onderzoeken van nieuwe verdienmodellen/businessmodellen. Op basis van de Lean-start-up principes (ookwel Googlesprint) en daarbij werkende met Mom-test, empathy mapping, costumer journeys, impactmeting;
  • Binnen de organisatie de teamsamenstelling tegen het licht houden en toetsen op effectiviteit in samenwerking d.m.v. MBTI, Belbin, TA en DISC.