Energiecoöperatie om samen te investeren in zonnepanelen

Energiecoöperaties zijn in opkomst!

Maak gebruik van de postcoderoos regeling of SDE+. Wij helpen met een blauwdruk en een heldere businesscase. In steeds meer steden, wijken en dorpen komen initiatieven om zelf groene energie te gaan opwekken en te werken aan warmteoplossingen. Een prima plan, waarmee vaak zowel het milieu als de eigen financiën gebaat zijn. Het is duurzaam en een aanzet voor een regionale economie. Zonnepanelen zijn vaak de snelste en eenvoudigste vorm om dit te doen. Maar niet iedereen heeft een dak dat geschikt is voor zonne-energie en de investeringen kunnen voor sommige mensen best hoog zijn. En wat als je wilt verhuizen terwijl de panelen nog niet zijn afgeschreven? Samen investeren in een energiecoöperatie is dan de uitkomst.

Postcoderoosregeling: korting op de energiebelasting

Sinds 1 januari 2014 komen leden van coöperaties en verenigingen van eigenaren in aanmerking voor een belastingkorting op energiebelasting. Sinds 1 januari 2019 is de energie belastingkorting verlaagd naar 9.86 cent per kWh (11,93 cent inclusief btw). Hiermee is de energie belastingkorting van deze regeling gelijk aan de salderingsregeling voor particulieren (zonnepanelen op je eigen dak). Dit heet de regeling: “Verlaagd tarief energiebelasting bij lokaal opgewekte energie”. Deze regeling geldt voor kleinverbruikers, zowel particulieren als ondernemers, die samen eigenaar zijn van een productie-installatie en die in een zogenaamde postcoderoos rondom deze productie-installatie wonen. Die postcoderoos bestaat uit het viercijferige postcodegebied van de installatie plus de gebieden er omheen. Voor een voorbeeld van een postcoderoos coöperatie zie hier.

Wij hebben een uitgebreide presentatie over deze regeling en vertellen daarin over de juridische, organisatorische en financiële aspecten. Ook hebben wij aandacht voor de concrete actie's die nodig zijn voor realisatie van collectieve zonneparken inclusief een voorbeeld businesscase met rendementsberekening. Onze energiecoöperatie specialist Guus Koster ondersteunt groepen bij alle formaliteiten die nodig zijn om een coöperatie op te zetten.

SDE: ondersteuning bij investeren in zonnepanelen

Een alternatief voor de postcoderoos regeling is de SDE regeling. Deze beïnvloedt het investeringsbedrag en kan een goede optie zijn voor samenwerkingen van bedrijven om te investeren in duurzame energie. In dit geval is een postcoderoos regeling niet mogelijk. De regeling is geen directe subsidie voor de investering in een project voor duurzame opwekking, maar een exploitatievergoeding die het verschil tussen de marktprijs en de werkelijke kostprijs kan afdekken, voor de looptijd van vijftien jaar. De regeling van de SDE+ wordt jaarlijks op onderdelen bijgesteld. De totale subsidie wordt vergeven in twee rondes: één in het voorjaar en één in het najaar.

Oprichting van een zonnepanelen coöperatie

ZonnepanelenHet oprichten van een energiecoöperatie is een heel proces. Eerst moet je een gebouw- of grondeigenaar hebben die zijn dak of grond ter beschikking stelt. Een belangrijke reden om dat te doen kan zijn het verbeteren van het imago of het binden van klanten of medewerkers. Met een offerte van een leverancier kun je een business case opstellen. Vervolgens moet je mensen in de omgeving (de zogenaamde postcoderoos) enthousiast krijgen om mee te investeren bijvoorbeeld met een informatieavond. Als voldoende mensen meedoen kun je de coöperatie oprichten, alle overeenkomsten afsluiten en de installatie laten bouwen.

Wij ondersteunen collectieve initiatieven van oriëntatiefase tot het "stekker klaar" opleveren van een Postcoderoos- of andere energiecoöperatie.

Onze dienstverlening betreft de volgende aspecten:

 • Informeren van geïnteresseerden en initiatiefnemers over de regeling en de mogelijkheden die er zijn om collectief energie op te wekken
 • Stellen een businesscase samen en ondersteunen bij zoeken naar een geschikte locatie/dak
 • Advisering in overleg met gebouweigenaar en vastleggen van afspraken met de gebouweigenaar in een overeenkomst
 • Advisering met aanbesteden/offertetraject van installateurs en contacten met de netwerkbeheerder
 • Ondersteunen in de werving van leden/investeerders voor de coöperatie, middels presentaties en informatiefolder
 • Verzorgen van ledenovereenkomst en ledenverklaring(certificaten), dit alles op basis van de modellen van Hier Opgewekt
 • Ondersteunen van het maken van afspraken met energiemaatschappijen voor levering van opgewekte zonne-energie van de coöperatie en de collectieve levering van de zelf opgewekte energie aan de leden van de coöperatie
 • Verzorgen van de aanmelding bij de netwerkbeheerder, aanvragen van GVO en aanmelden van de installatie bij de belastingdienst
 • Het verzorgen van een uitgebreide instructie aan de bestuurders van de coöperatie over de besturing van een coöperatie.
 • Nazorg en vraagbaak

Een compleet pakket met alles wat je nodig hebt

Op basis van een eerste consult maken wij een plan van aanpak en geven advies over de te nemen stappen. Onze ondersteuning is ook modulair in te zetten.  Ons basispakket voor energiecoöperaties bevat de volgende elementen:

 1. Een oprichtingsgesprek waarin wordt ingegaan op jullie specifieke situatie
 2. Goed leesbare statuten, specifiek voor energiecoöperaties.
 3. Oprichting van jullie coöperatie bij de notaris.
 4. De ledenovereenkomst, op basis van het model van Hier Opgewekt

De kosten voor dit pakket bedragen 1290 euro excl BTW als er geen verder maatwerk nodig is. Neem voor meer informatie contact op met Guus Koster.