AFM vrijstelling prospectusplicht en hulp bij informatiedocument

Als je geld wilt ophalen voor je bedrijf of voor een initiatief, en in ruil voor hun inleg krijgen je investeerders recht op te toekomstige winst, dan geef je volgens de Autoriteit Financiele Markten (AFM) effecten uit. Effecten zijn o.a. aandelen, certificaten en andere winstrechten. Hier zijn regels voor opgesteld.

In dit artikel

Vrijstelling prospectusplicht voor onder de € 5 miljoen

Normaal moet je voor het uitgeven van effecten aan een grotere groep een prospectus opstellen. Dit is een uitgebreid document en de kosten hiervoor kunnen flink oplopen. Daarom is er een aantal uitzonderingen. De belangrijkste is dat als je gedurende een periode 12 maanden niet meer dan € 5 miljoen wilt ophalen, dat er dan geen prospectus nodig is.

Aan deze vrijstelling zijn een aantal voorwaarden verbonden. Allereerst moet je de aanbieding vooraf melden bij de AFM. Daarnaast moet je voor de beleggers een informatiedocument opstellen. Verder moet je o.a. in het reclamemateriaal een voorgeschreven vrijstellingsvermelding opnemen.

De vrijstellingsvermelding moet worden opgenomen in alle vermeldingsuitingen gericht aan (potentiële) particuliere beleggers. De AFM-website geeft hiervoor nadere regels. Ook is het verstandig om in alle communicatie naar potentiele investeerders een link op te nemen naar het informatiedocument, wat je dan ook op je eigen website moet uploaden.

Eisen aan het informatiedocument

Het schrijven van dit document is een precieze klus omdat je veel feitelijke informatie moet aanleveren en ook een compleet beeld moet schetsen van de risico’s die een investeerder loopt. Vergelijk het met de informatie je moet geven bij de verkoop van een huis, als je weet dat er asbest is dan moet je dit melden.

Veel ondernemers die investeerders zoeken kunnen prima formuleren wat de kansen zijn en de mogelijk rendementen. In het informatiedocument moet je systematisch alle mogelijke risico’s vermelden om toekomstige claims van investeerders te voorkomen. Daarnaast moet je correcte informatie over de rechtspersoon, de besluitvorming en bestaande contracten weergeven.

Hulp bij het schrijven van het informatiedocument

Jij als ‘uitgevende instelling’ blijft altijd verantwoordelijk voor de inhoud van het document, maar wij kunnen je wel helpen bij het opstellen ervan. Stuur ons alle informatie op die je ook aan mogelijke stuurt en op basis daarvan kunnen wij aan de slag.

We hebben hiervoor een duidelijk pakket gemaakt voor 1200 euro excl BTW. Bij dit pakket is inbegrepen:

  • Een inventarisatie van alle informatie die je al hebt.
  • Een telefoongesprek om te bespreken welke informatie nog nodig is, en om andere vragen te beantwoorden. We denken actief met je mee hoe je je project eerlijk en volgens de regels, maar nog steeds aantrekkelijk kunt presenteren.
  • Een eerst concept van het informatiedocument, op basis van jouw informatie
  • Een review en correctieronde over jouw aanvullingen in het document
  • Begeleiding bij het aanmelden van je investering op de website van de AFM en het uploaden van het informatiedocument.

De pakketprijs gaat uit van bovenstaande afstemmomenten, indien meer besprekingen nodig zijn of indien we zelf informatie moeten gaan verzamelen uit andere bronnen, dan is er mogelijk meerwerk.

Meer informatie of vragen?

Deel dit artikel

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram

    beveiligd met reCAPTCHA Privacy - Voorwaarden