Wat is de waarde van jullie coöperatie?

Veel coöperaties zijn opgezet om onder een gezamenlijke naam diensten aan klanten te kunnen leveren. Maar na verloop van tijd krijgt die gezamenlijke naam meer waarde, zeker als je tevreden klanten hebt. Hoe kun je die waarde verder uitbouwen en wat betekent dit voor onderlinge verhoudingen?

In dit artikel

Goodwill identificeren

Een gebruikelijke term voor de waarde die de coöperatie opbouwt is goodwill. Erg passend, want het is vaak de goede wil van je bestaande klanten om met jullie te werken, of de goede wil van nieuwe klanten, gebaseerd op de verhalen van anderen.

Het is wel belangrijk om te kijken of die goodwill samenhangt met jullie naam (van de coöperatie) of met de individuele personen die het werk doen. Als één van jullie uit de coöperatie stapt en hij of zij neemt probleemloos alle lopende klanten mee, dan hangt de waarde meer samen met de personen, dan met de coöperatie zelf. Als juist veel klanten binnenkomen via de website, dan is het meer de naam van de coöperatie waar de waarde mee samenhangt.

Goodwill waarderen

Een duidelijk signaal van coöperatiegebonden goodwill is als het jullie lukt om ook diensten te verkopen die je laat uitvoeren door niet-leden. Hoe hoger de marge die je hierop maakt, des te duidelijker er sprake is van goodwill. Die marge kun je dan opsplitsen: een deel voor de naam, een deel voor de verkoopactiviteit, een deel voor de marketing.

Als je het percentage van de marge dat je toeschrijft aan jullie naam vermenigvuldigd met je omzet, dan weet je wat die naam jaarlijks opbrengt. En dan kun je er ook met wat rekenregels een financiële waarde aan hangen.

Van wie is de waarde?

Bij de meeste ondernemerscoöperaties is ieder lid in gelijke mate eigenaar. En als je je lidmaatschap opzegt, dan krijg je geen deel van de waarde van de coöperatie, je laat dat gewoon achter.

Op het moment dat jullie coöperatie substantieel waarde begint te krijgen, dan is het ook goed om te kijken naar de eigendomsstructuur. Wie heeft het meest bijgedragen aan de opbouw van die waarde? Vaak zijn dit de personen die al het langste lid zijn. En hoe ga je de inzet van nieuwere leden waarderen? Beginnen zij met en vrijwel onoverbrugbare achterstand, of kunnen ze vrij snel een redelijk ‘aandeel’ in de coöperatie opbouwen.

Vertrekken en verhandelbaarheid

Als je een manier vindt om de waarde van de coöperatie te verdelen over de leden, dan komt de vraag hoe ze die waarde kunnen verzilveren. Kun je jouw ‘aandeel’ verkopen aan iemand anders? En wat als er en derde komt die de hele coöperatie wel over wil nemen?

Gelukkig zijn er hiervoor goede oplossingen. Bijvoorbeeld met certificaten, wat een flexibeler alternatief is voor aandelen. Je kunt de coöperatie zodanig inrichten dat zeggenschap en winstrecht afhangen van het aantal certificaten dat je hebt. En vervolgens afspraken hoe je nieuwe certificaten kunt krijgen.

Neem contact op met onze specialisten

Wil je meer weten over de waardering van jullie coöperatie? Neem dan contact op met één van onze specialisten. Wij kijken dan met jullie of het handig is om verdere stappen te nemen.

Direct contact met een adviseur?

Deel dit artikel