STAK oprichten en certificaten van aandelen uitgeven

Veel ondernemers willen hun klanten of medewerkers bij hun bedrijf betrekken, door ze aandelen in het bedrijf te geven. Of door groupfunding of crowdfunding nieuw investeringskapitaal ophalen. Deze participatie wordt vaak geregeld via een STAK.

STAK: Stichting Administratie Kantoor

Bij een STAK-opzet wordt er een stichting opgericht die een deel van de aandelen van het bedrijf in bezit krijgt. De medewerkers, klanten of financiers krijgen vervolgens certificaten van aandelen, die wel recht op winst geven, maar geen zeggenschap. De ondernemer zelf, of een selecte groep aandeelhouders of managers, vormen het bestuur van de STAK, dus de STAK zal nooit een afwijkend standpunt innemen in de besluitvorming. Meestal blijft het aandelenkapitaal van de STAK ook beperkt tot 10 of 20% van het totaal, maar je kunt ook 100% van de aandelen in een STAK zetten.

Wij richten snel en efficient een STAK op

De Coöperatie expert is gespecialiseerd in het formaliseren van samenwerkingen, en samen met onze vaste notaris richten we snel en efficient een STAK op. Afhankelijk van de complexiteit liggen de kosten rond de 2500 euro excl BTW, dit is inclusief:

  1. Een oprichtingsgesprek waarin we helder uitleggen wat de bedoeling is en in brede zin met je meedenken.
  2. Oprichting van de stichting  bij de notaris.
  3. Vaststelling van de adminstratievoorwaarden bij de notaris.
  4. De overdracht van de desbetreffende aandelen naar de stichting, zodat die hiervoor certificaten kan uitgeven.

Het traject begint altijd met een adviesgesprek waarbij we kijken naar jullie doelstellingen en hoe deze het beste gerealiseerd kunnen worden. Mocht je na dit adviesgesprek besluiten om niet met ons en onze notaris door te gaan, dan zijn de kosten hiervoor 450 euro excl BTW.

Alternatief: werknemersparticipatie in een coöperatie

Als je je medewerkers serieus neemt, dan geef je ze ook zeggenschap naar rato van hun investering of als bonus opgebouwde participatie. Nu kan het lastig zijn om grotere groepen medewerkers direct aandelen in het bedrijf te geven, omdat je dan veel mutaties hebt waarvoor je steeds naar de notaris moet. Het is dan handiger om dit te kanaliseren via een coöperatie, die de aandelen van de medewerkers in bezit heeft. Deze coöperatie kan net als een STAK certificaten van aandelen uitgeven.

Het verschil is dat de medewerkers gezamenlijk, naar rato van hun certificaten, hun standpunt bepalen en dit via de coöperatie inbrengen in de aandeelhoudersvergadering. Hierdoor hebben zij daadwerkelijk invloed.

Wanneer een medewerker vertrekt kan hij zijn certificaten desgewenst aan een andere medewerker verkopen. De coöperatie kan hier een bemiddelende rol in spelen. Kleine aantallen of zelfs fracties van aandelen leveren geen administratief probleem op.

Meer weten?

Neem dan contact op met één van onze specialisten: