Voordeliger inkopen met een inkoopcoöperatie

Door je te verenigen in een inkoopcoöperatie, ofwel facilitaire coöperatie, kun je vaak een stuk voordeliger producten of diensten inkopen. Dit kan dan ook zorgen voor de broodnodige verlichting in de kosten.

In dit artikel

De consumentenprijzen zijn hard gestegen door de inflatie van de laatste anderhalf jaar. Dit wordt veroorzaakt door de stijging van de inkoopkosten van bedrijven. Omdat deze bedrijven geconfronteerd worden met hogere inkoopkosten van diensten en producten, ontkomen zij er niet aan dit door te berekenen aan de consument. De vraag van consumenten hangt samen met de uiteindelijke prijs die zij betalen en dit is niet ongelimiteerd. Om die reden kunnen bedrijven vaak niet de gehele prijsstijging doorberekenen. Daarnaast is veelal voor een betere inkoopprijs ook meer volume nodig. Dit geldt ook voor inkoop van facilitaire zaken. Het aansluiten bij een inkoopcoöperatie kan dan ook zorgen voor de broodnodige verlichting in de kosten.

Deze vorm wordt ook wel een ‘faciliterende coöperatie’ genoemd. De coöperatie koopt facilitaire producten of diensten in grote(re) aantallen/eenheden in. En de leden kunnen deze producten/diensten dan weer van de coöperatie kopen. Omdat de coöperatie in grotere hoeveelheden kan inkopen, is de prijs die leden ervoor betalen ook lager.

Wie verenigen zich in een inkoopcoöperatie?

Inkoopcoöperaties zijn vaak specifiek gericht op een bepaalde branche. Denk bijvoorbeeld aan de maakindustrie, agrosector, horeca, zorg of retail. Grondstoffen kunnen binnen de maakindustrie bijvoorbeeld centraal, via de coöperatie dus, met meer volume ingekocht worden. Of medische instrumenten of hulpmiddelen die door een zorgcoöperatie worden ingekocht.

Maar ook kan het gaan om bedrijven die ieder hun eigen ding doen, maar wel raakvlakken met elkaar hebben. Deze kunnen zich dan wat betreft bedrijfsruimte verenigen in een coöperatie en elkaar zo versterken. Of kunnen bijvoorbeeld licentiekosten delen, marketing samen doen, opleidingen samen inkopen, administratie gezamenlijk verzorgen (bijv. zorgverzekeraars) en ga zo maar door.

De voordelen van een inkoopcoöperatie

De traditionele inkoopcoöperatie biedt vooral een economisch voordeel voor de leden. De coöperatie kan grotere aantallen inkopen dan een enkel bedrijf alleen. En voor vrijwel alles geldt: hoe groter de hoeveelheid die je per order inkoopt, hoe beter de prijs. Zo betaalt de coöperatie een betere prijs per stuk dan een bedrijf dat afzonderlijk maar een minimale hoeveelheid afneemt. Van die lagere prijs profiteren de leden dan, door dat product via de coöperatie af te nemen. Het kan ook zo zijn dat de minimale afname van een product veel hoger is dan de hoeveelheid die een enkele ondernemer nodig heeft. Door samen in te kopen is die minimale afname dan geen probleem meer.

Maar ook huren zzp’ers vaak als coöperatie een bedrijfsruimte, waarbij ze elkaar versterken. Denk bijvoorbeeld aan media en marketing gerelateerde zzp’ers, die zich verenigen in een ‘media huis’. In één en hetzelfde gebouw vind je dan een website bouwer, een tekstschrijver, een fotograaf, social media specialist en ga zo maar door. De website kan van design tot en met invulling middels tekst en foto’s gerealiseerd worden, mediacampagne kan geregeld worden. En dat alles onder één dak. Samen bieden zij de klanten zo een zogenaamde ‘one-stop-shopping’ ervaring.

Tips bij (de oprichting van) een inkoopcoöperatie

Belangrijk is dat de leden onderling elkaar niet direct als concurrent zien. Een duidelijke missie en visie kan daar enorm bij helpen. Buiten de coöperatie om zijn jullie misschien concurrenten van elkaar, maar binnen de coöperatie streven jullie hetzelfde doel na. Streef ook een hoog niveau na als het aankomt op het samen nemen van beslissingen en activeer leden om actief mee te denken. Een heldere en transparante communicatie is van groot belang om alle leden écht aan de coöperatie te binden. Duidelijkheid is ook belangrijk om het vertrouwen van je leden te waarborgen. Door de coöperatie professioneel in te richten, met passende statuten en duidelijke ledenovereenkomsten, vergroot je niet alleen het vertrouwen van de leden, maar ook het vertrouwen van je toeleveranciers.

Lees hier meer over de inkoopcoöperatie

Je coöperatief verenigen (of instappen als lid) in een inkoopcoöperatie kan dé kans zijn die jij als ondernemer zocht. Daarbij is je privévermogen goed beschermd bij de coöperaties met uitgesloten aansprakelijkheid (U.A. vorm). Ook mag een coöperatie, in tegenstelling tot een vereniging bijvoorbeeld, winst uitkeren aan de leden. Al met al kleven er dus vele voordelen aan deze rechtsvorm. Dat maakt het in ieder geval sterk het overwegen waard.

Ook met de inkoopcoöperatie hebben onze adviseurs een rijke ervaring. Zij kunnen jullie ontzorgen bij het oprichten van nieuwe coöperaties tot en met de begeleiding van bestaande coöperaties. Neem gerust eens contact op als je meer vragen hebt.

Direct contact met een adviseur?

Deel dit artikel