Ledenovereenkomst voor het uitvoeren van opdrachten

In dit artikel

Met goede statuten regel je nog niet de uitvoering van projecten

De statuten van een coöperatie regelen o.a. wie er lid mogen worden, hoe de besluitvorming loopt en hoe de winst verdeeld wordt. In de statuten staan geen afspraken over het samen uitvoeren van projecten, zoals over het uitbrengen van offertes, aansprakelijkheid of betalingen. Deze afspraken moet je buiten de statuten om regelen op een manier die zekerheid biedt voor alle leden. Dat kan het beste in een overeenkomst.

Uitgebreide ledenovereenkomst bij een ondernemerscoöperatie

De werkwijze voor het uitvoeren van projecten wordt geregeld in een ledenovereenkomst tussen de coöperatie en de leden. Deze overeenkomst is op basis van praktijkervaringen opgesteld en wordt nog regelmatig aangepast. Hij is onderdeel van ons oprichtingspakket voor ondernemerscoöperaties. Nieuwe versies komen ook voor eerder opgerichte samenwerkingsverbanden beschikbaar. Het nieuw opstellen van zo’n overeenkomst kost je al snel 1.200 euro bij een jurist.

De coöperatie heeft een zelfstandige positie in de keten

De coöperatie heeft een zelfstandige positie tussen de leden en de opdrachtgever. De coöperatie doet zaken met de opdrachtgever, het lid doet zaken met de coöperatie.

De ledenovereenkomst bevat praktische werkafspraken over hoe je bijvoorbeeld een offerte uitbrengt en dat de leden betaald krijgen voor hun werk zodra de opdrachtgever ook heeft betaald. Maar ook voor minder voor de hand liggende zaken als intellectueel eigendom hebben we een heldere en evenwichtige bepaling opgenomen. Tot slot is er van alles geregeld voor als het fout gaat: iemand wordt langdurig ziek, de klant betaalt niet of een lid levert geen goed werk af. Zaken waar je vooraf vaak geen aandacht aan wilt besteden, maar waarvan het goed is dat er iets op papier staat.

Ledenovereenkomst is beoordeeld door de belastingdienst

In onze ledenovereenkomst hebben we een aantal clausules opgenomen uit de modelovereenkomsten die opgesteld zijn in het kader van de wet DBA. Vervolgens hebben we het principe van het werken in een coöperatie uitgebreid toegelicht aan de belastingdienst, en uiteindelijk de ledenovereenkomst ter beoordeling neergelegd. De belastingdienst heeft hier een oordeel over gegeven en de overeenkomst van een nummer voorzien.

Kort gezegd komt het er op neer dat zolang het lid gezien kan worden als ondernemer voor de inkomstenbelasting, en er geen gezagsverhouding is tussen de coöperatie en het lid in de uitvoering van het werk, dat er dan geen sprake is van een dienstbetrekking. De coöperatie moet wel het KvK nummer en het BTW nummer van het lid vastleggen en mag aan het niet gratis hulpmiddelen ter beschikking stellen.

In de ledenovereenkomst is o.a. vastgelegd dat:

  • De ondernemer zelf zijn werkzaamheden kan indelen en werktijden kan kiezen;
  • Er geen direct toezicht is van de opdrachtgever of de coöperatie;
  • De ondernemer ook voor anderen mag werken dan de coöperatie.

Het werken volgens de ledenovereenkomst betekent nog niet dat het lid ook ondernemer is voor de inkomstenbelasting. Hiervoor zijn er nog andere criteria, zoals het maken van winst, het hebben van verschillende opdrachtgevers (buiten de coöperatie om), het zelf investeren in gereedschappen enz.. Als je full-time werkt via de coöperatie, en dus alleen maar aan de coöperatie factureert, dan is de kans groot dat je niet als ondernemer aangemerkt wordt.

De ledenovereenkomst is het kader voor het uitvoeren van projecten

De ledenovereenkomst sluit je af zodra iemand lid wordt van de coöperatie. Dit document bevat circa 10 pagina’s tekst. Per project worden vervolgens per e-mail de volgende zaken vastgelegd:

1. De offerte of overeenkomst die richting de klant gaat
2. De onderlinge werkverdeling inclusief termijnbedragen en verrekeningen

Op basis van deze projectafspraken vinden dan de verrekeningen plaats.

Maatwerk is mogelijk

Mochten er zaken geregeld moeten worden buiten de standaard overeenkomst om, dan kan de jurist van de Coöperatie expert dit tegen uurtarief verzorgen. Neem contact op voor het bespreken van de mogelijkheden.

Direct contact met een adviseur?

Deel dit artikel