Statutenwijziging van een coöperatie

Een coöperatie (of coöperatieve vereniging, zoals die vroeger heette) wordt opgericht bij een notaris en dan worden ook de statuten vastgesteld. Toch kan het zijn dat na verloop van tijd de statuten niet helemaal meer passen bij de werkzaamheden van de coöperatie of bij de interne verhoudingen. Dan is het nodig om de statuten te wijzigen.

In dit artikel

Hoe werkt het proces om statuten te wijzigen?

Bedenk wat je wilt veranderen

Statuten gaan als het goed is lange tijd mee. Bedenk dus goed wat je wilt veranderen. Niet alles hoeft overigens in de statuten geregeld te worden, soms is het handiger om een overeenkomst te sluiten. Als je de samenwerking anders wilt inrichten, maak dan eventueel gebruik van ons Samenwerkingsconsult. Lees ook ons artikel over coöperatie statuten.

Kijk naar wat in de statuten staat over de wijziging

Jullie statuten bevatten een onderdeel waarin staat hoe je ze kunt wijzigen. Vaak is een grotere meerderheid nodig dan normaal. Soms moet er ook een minimum aantal leden op de vergadering aanwezig zijn. Als dat minimum niet gehaald wordt, dan kun je een nieuwe vergadering uitroepen waar dat niet geldt.

In elk geval moet je iedereen op tijd uitnodigen voor de vergadering en moet je daarbij het letterlijke tekstvoorstel van de wijziging meesturen. Je kunt niet plotseling tijdens de vergadering grote wijzigingen aanbrengen, iedereen moet voldoende tijd hebben om er over na te denken.

Houd de algemene ledenvergadering

Laat iedereen stemmen over de wijzigingen. Je maakt een verslag van de vergadering en ondertekent dit met de voorzitter en de notulist.

Ga naar de notaris

De basis voor de statutenwijziging is het verslag van de vergadering. De nieuwe statuten moeten erbij als bijlage. Een volmacht van één van de bestuurders is dan voldoende om de notaris de akte te laten wijzigen. Dit kunnen wij voor je regelen.

Verspreid de gewijzigde statuten

Je hebt niets aan statuten als ze in een la liggen te verstoffen. Het zijn de spelregels binnen je coöperatie en het is handig als iedereen er van op de hoogte is. Verspreid de nieuwe statuten dus onder je leden en geef ook nieuwe leden standaard de statuten, bij voorkeur al voor ze lid worden.

Direct contact met een adviseur?

Deel dit artikel