Verzekeringen voor een coöperatie en aansprakelijkheid

Een coöperatie is een bedrijf, en dat betekent dat je je ook als zodanig moet verzekeren. Er zijn drie typen verzekeringen die relevant zijn: de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Eventueel kun je nog denken aan een rechtsbijstandsverzekering.

In dit artikel

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Als leden werken namens de coöperatie, en ze richten schade aan bij een klant of derde, bijvoorbeeld doordat ze een computer omstoten, dan is de coöperatie hiervoor aansprakelijk. Je kunt de coöperatie hiervoor vrij gemakkelijk verzekeren, voor een premie voor een kleine coöperatie onder de honderd euro per jaar kan liggen of voor een grotere rond de paar honderd euro per jaar.

Je kunt er ook voor kiezen om dit niet te doen. In dat geval moet de coöperatie de claim doorleggen naar het lid dat de schade heeft veroorzaakt. Deze moet je dan aansprakelijk stellen. Het lid moet dan wel zelf een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebben, en de claim ook erkennen.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Het gaat hier om schade uit hoofde van je beroep, bijvoorbeeld een constructeur die een verkeerde berekening maakt of een arts die een verkeerde diagnose stelt. Tenzij het een coöperatie betreft met leden die allemaal gelijksoortige activiteiten hebben, is het handiger om deze individueel te verzekeren.

Bij werk via de coöperatie is het van belang dat de aansprakelijkheid doorgelegd kan worden naar het lid dat de werkzaamheden uitvoert. Bijvoorbeeld bij architecten is dit vastgelegd in De Nieuwe Regeling. Je moet dit wel goed contractueel regelen, bijvoorbeeld in de ledenovereenkomst. Hier kunnen we je bij helpen.

De coöperatie op zichzelf kun je ook als een verzekering zien. Volgens de ledenovereenkomst die we meeleveren met een ondernemerscoöperatie kunnen leden tot maximaal hun opdrachtwaarde in een project worden aangesproken. Als de claim van een klant hoger is, gaat in het ergste geval de coöperatie failliet. Dat is lastig, maar de individuele leden zijn bij een coöperatie U.A. dan niet aansprakelijk voor de schulden van de coöperatie. Omdat een beroepsaansprakelijkheidsverzekering relatief duur is, en toch niet alles dekt, kun je overwegen om in geval van echt grote problemen je coöperatie op te offeren.

Een belangrijk middel om aansprakelijkheid te beperken zijn Algemene Voorwaarden. Als je consequent hiernaar verwijst in je offertes en deze ook meestuurt of zorgt dat ze met één klik te downloaden zijn, dan kun je hierin veel zaken afdekken. Let op dat er geen verschillen ontstaan tussen de algemene voorwaarden van de diverse deelnemers aan de samenwerking en jullie gezamenlijke algemene voorwaarden.

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Deze dekt fouten of nalatigheid van bestuurders, mits hierbij geen sprake is van opzet of grove schuld. De waarde van deze verzekering hangt sterk af van de polisvoorwaarden en de activiteiten van de coöperatie. We kunnen deze niet aanbevelen of afraden, maar adviseren je om goed te kijken wat de verzekering wel en niet dekt.

Rechtsbijstandsverzekering

Deze verzekering helpt je als je bijvoorbeeld aansprakelijk wordt gesteld of andere juridische problemen hebt. Dit kan je veel juridische kosten schelen. Als je weinig juridische kennis in huis hebt kun je deze verzekering prima nemen, vergelijk echter wel goed de dekking en prijzen.

Direct contact met een adviseur?

Deel dit artikel