De voordelen van een coöperatie boven een BV

De BV als rechtsvorm wordt veel vaker gebruikt dan de coöperatie. En voor alle gevallen met slechts één aandeelhouder is dit de meest logische optie. Maar zodra twee of meer ondernemers willen samenwerken, is de coöperatie vaak praktischer.

In dit artikel

De drie fiscale voordelen van de coöperatie ten opzichte van de BV

De BV en de coöperatie zijn allebei rechtspersonen en worden fiscaal gelijk behandeld. Er zijn maar drie uitzonderingen:

1. Geen dividendbelasting
In tegenstelling tot BV’s zijn coöperaties niet onderworpen aan dividendbelasting. Dit levert een administratief voordeel op en is gunstig voor buitenlandse eigenaren die in hun eigen land dubbel of tegen een lager tarief belast worden.  Er zijn twee belangrijke uitzonderingen op deze regel:

  • Voor zogenaamde houdstercoöperaties, die voor meer dan 70% (meestal gemeten op de balans) actief zijn in het houden van deelnemingen en verstrekken van financieringen aan andere bedrijven.
  • Voor coöperaties die kennelijk zijn opgezet om van deze uitzonderingspositie gebruik te maken.

2. Altijd deelnemingsvrijstelling
Het eigendom in een coöperatie vertaalt zich in een lidmaatschap. Bij een coöperatie is er altijd sprake van een deelneming, ook al heeft het lid minder dan 5% van de zeggenschapsrechten of de winstrechten.

3. Verlengstukwinstregeling
Speciaal voor coöperaties is er een extra aftrekpost gecreëerd voor de vennootschapsbelasting. Het gaat om winst:

  • die wordt uitgekeerd aan leden die natuurlijke personen zijn
  • direct na afloop van het jaar waarin de winst is gerealiseerd, en
  • die in verhouding staat tot de aan- of verkopen die het lid via de coöperatie heeft gedaan.

Deze zogenaamde ‘verlengstukwinst’ regeling heeft als doel om dubbele belasting te voorkomen voor activiteiten die in het ‘verlengde’ liggen van de activiteiten van de eenmanszaak, vof of maatschap van het lid. Zonder deze regeling zou de coöperatie eerst vennootschapsbelasting en het lid vervolgens progressieve inkomstenbelasting betalen.

De drie redenen waarom een coöperatie handiger kan zijn dan een BV

Vaak wordt een BV gekozen omdat dit de bekendste vorm is. Maar vaak is de coöperatie flexibeler. In plaats van aandelen kun je kiezen voor ledenrekeningen of certificaten om ieders investering mee bij te houden.

1. Maar één keer naar de notaris
Zowel een coöperatie als een BV richt je op bij de notaris. Waar de BV aandeelhouders heeft, kent de coöperatie leden. Leden kun je net als bij een vereniging zelf aannemen, en ze kunnen ook zelf hun lidmaatschap opzeggen. Hiervoor hoef je niet terug naar de notaris, ook niet als hun inleg of investering in de coöperatie wijzigt.

Bij een BV moet je voor elke wijziging van de aandeelhouders of van het aantal aandelen dat ze bezitten, terug naar de notaris. Deze maakt hiervan een akte op, met steeds weer de bijbehorende kosten.

2. Flexibele winstverdeling
Bij een BV gebeurt de winstverdeling altijd naar rato van ieders aandelen. Andere inbreng wordt niet meegewogen. Bij een coöperatie kun je de winst ook verdelen naar rato van ieders inkoop- of verkoopvolume, of de onbetaalde tijd die leden in de coöperatie hebben gestopt. Heel veel kan, zolang je het maar duidelijk en meetbaar kunt vastleggen.

3. Stemrecht op maat
Bij een BV volgt het stemrecht de aandelenverdeling. Bij een coöperatie heb je meer mogelijkheden. Je kunt werken met een ledenraad, je kunt bepaalde groepen meer zeggenschap geven over specifieke onderwerpen, of je kunt bepalen dat iemand de eerste jaren alleen beperkt stemrecht heeft.

Het mooie is dat je dit allemaal in de statuten kunt vastleggen. Ook bepalingen zoals een gouden aandeel of een drag-along regeling. Bij een BV ligt dit vaak vast in een aparte aandeelhoudersovereenkomst, die alleen met instemming van alle aandeelhouders te wijzigen is.

Veel gebruikte toepassingen van de coöperatie

Door zijn flexibele karakter kun je een coöperatie op veel manieren inzetten. Hieronder staan de meest gebruikte.

1. Als verkoop- of ondernemerscoöperatie
De coöperatie gaat de overeenkomsten aan met de opdrachtgevers, en de leden van de coöperatie leveren aan de coöperatie elk hun onderdeel. Hierdoor kunnen ze gezamenlijk een sterkere merknaam opbouwen en grotere projecten oppakken.

2. Als inkoopcoöperatie
Door gezamenlijk in te kopen kunnen leden betere prijzen bedingen, of juist grote bezittingen delen, zoals wijkbewoners die samen enkele deelauto’s leasen of kopen.

3. Als investeringscoöperatie, bijvoorbeeld voor crowdfunding
De leden leggen elk een bedrag in, en de coöperatie investeert dit in vastgoed, in een pakket aandelen van één bedrijf of in de opzet van een nieuwe onderneming. Het voordeel ten opzichte van een BV met aandeelhouders is de eenvoudigere verhandelbaarheid van ook kleine deeleigendommen.

4. Voor participatie van klanten of medewerkers, of geleidelijke bedrijfoverdracht
Een deel van de aandelen van het bedrijf wordt ondergebracht in een coöperatie, die certificaten uitgeeft. Klanten of medewerkers kunnen hier een belang in opbouwen, of uiteindelijk het hele bedrijf overnemen. Het verschil met een STAK is dat de certificaathouders samen een standpunt in de aandeelhoudersvergadering kunnen innemen.

Kijk ook op onze homepage voor meer informatie over de verschillende toepassingen van de coöperatie.

Kies de juiste rechtsvorm voor jullie samenwerking

Doe onze rechtsvormkeuzetest en ontdek in maximaal zeven vragen wat de beste rechtsvorm is voor jouw situatie. Je krijgt dan informatie toegesneden op jouw situatie en kunt dan ook het boekje ‘Kies de juiste rechtsvorm voor jullie samenwerking’ downloaden.

Direct contact met een adviseur?

Algemene vraag?

Je kunt via het formulier op onze contactpagina je vragen stellen.

Deel dit artikel