Onze coöperatie statuten: duidelijk, kort en doordacht

Als je een coöperatie wilt oprichten, dan heb je statuten nodig. Maar hoe weet je dat je goede statuten hebt? Je kunt gaan zoeken op internet, en dan vind je veel voorbeelden van verenigingen en coöperaties, en dat kan dienen als inspiratie – of hoe je het niet wilt. Je kunt zelf je statuten opstellen, maar uiteindelijk moeten ze door een notaris vastgesteld worden. Aansluiten op een bestaand model gaat vaak sneller en kost minder tijd van de notaris, en dus geld.

In dit artikel

De Coöperatie expert werkt met statuten in heldere taal

De statuten vormen de basis voor jullie samenwerking, en ook de spelregels daarvan. Dan is het handig als iedereen ze begrijpt. Helaas is het model van de Notariële Beroepsvereniging, dat veel notarissen gebruiken, erg algemeen en formeel in taalgebruik. De Coöperatie expert heeft met onze notaris dit hele model herschreven: korter, zonder overbodige formuleringen en in heldere taal van nu.

De statuten zijn correct en sluitend

Daar zou je op mogen vertrouwen, maar als er aanpassingen in standaard modellen worden gemaakt dan wordt het bij de meeste notarissen risicovol: gemiddeld passeren ze één coöperatie akte per drie jaar. Sommige initiatiefnemers willen bijvoorbeeld altijd in het bestuur blijven zitten, of een externe raad van toezicht instellen die het bestuur benoemt, maar dat kan volgens de wet dus niet. Dat is erg vervelend als je een aantal jaren later bij de rechter er achter komt dat de wet toch voor gaat op jouw coöperatie statuten.

De minderheid is altijd goed beschermd

Je gaat samenwerken omdat je hetzelfde doel hebt. Maar op termijn kunnen er verschillende belangen ontstaan, bijvoorbeeld omdat jij meer inkomsten krijgt dan de rest. Dan is het belangrijk dat ‘de meerderheid’ niet op oneigenlijke gronden jou uit de coöperatie kan werken, bijvoorbeeld door allerlei nieuwe eisen te stellen. In onze modellen is het belang van de minderheid altijd goed beschermd en kunnen de statuten niet al te gemakkelijk gewijzigd worden.

De statuten bevatten geen onnodige beperkingen

Als het goed is hoef je niet snel terug naar de notaris. Dit in tegenstelling tot een BV waar je voor elke wisseling in aandelen weer een nieuwe akte moet laten passeren. Daarom moeten de statuten van de coöperatie toekomstvast zijn. Want je wilt nu bijvoorbeeld geen externe bestuurder, maar hoe is dat over drie jaar? Goede statuten hebben geen onnodige beperkingen.

Wijzigingen gaan bij ons snel en tegen lage kosten

Door onze kennis van de coöperatie-wetgeving en ons directe contact met de notaris kunnen we snel jullie wensen vertalen in alternatieve tekst voor de statuten. Natuurlijk kost maatwerk geld, maar door onze ervaring kunnen we sneller dan anderen aangeven wat wel en niet werkt, en daarmee kom je bij ons op lagere kosten uit.

Direct contact met een adviseur?

Deel dit artikel