De populariteit van Sharefunding groeit…en dit is waarom

Sharefunding stelt bedrijven in staat om op een laagdrempelige manier kapitaal aan te trekken door direct contact te leggen met potentiële investeerders. We leggen je in dit artikel graag uit hoe dat zit.

In dit artikel

Wanneer je als start-up, scale-up of gevestigd bedrijf financiering nodig hebt, zijn er tegenwoordig vele wegen te bewandelen. De bank is allang niet meer de meest voor de hand liggende keuze. En zelfs de meerderheid van het mkb financiert al niet meer bij de bank. Maar wil je als bedrijf eigenlijk wel een lening aangaan? Of herinvesteer je liever in je bedrijf in plaats van aflossingen te moeten betalen?

Eerst even: wat is sharefunding (ook alweer)?

Sharefunding is bedacht door het Nederlandse bedrijf Eyevestor, één van onze gewaardeerde samenwerkingspartners. Via hun online platform kunnen bedrijven investeren in ruil voor certificaten van een start-up of grow-up met potentie. Als het ware word je mede eigenaar van deze onderneming in de verwachting dat de certificaten op termijn meer waard worden. Het Eyevestor platform zorgt ervoor dat investeerders en hun certificaten worden geregistreerd en dit wordt volledig digitaal afgehandeld. Dat maakt het plaatsen en verhandelen van certificaten een stuk makkelijker en inzichtelijker.

De nadelen van een lening

Banken staan vandaag de dag niet meer vooraan om leningen ‘uit te delen’. Criteria om een bedrijfsfinanciering via de bank gegund te krijgen zijn enorm aangescherpt door de jaren heen. In tijden van hoge rentestanden kan een lening ook erg duur zijn. Daarbij komt dat je naast de rente natuurlijk ook nog moet aflossen. Deze betalingsverplichting vermindert de liquiditeit van je onderneming, waarmee je rekening moet houden. Simpel gezegd: het geld voor rente en aflossing kun je niet ergens anders voor inzetten. En als je in mindere tijden (even) niet aan je aflossingsverplichting kan voldoen, dreigt je kredietwaardigheid al snel in het gedrang te komen en zou je zomaar in een neerwaartse financiële spiraal terecht kunnen komen.

Deze nadelen beperken zich natuurlijk niet alleen tot het lenen bij een bank. Het geldt voor iedere vorm van lenen. Ook bij crowdfunding gaat het om een lening die je aangaat met de verschaffers van het kapitaal uit de crowd. Als je een lening krijgt van iemand uit jouw (privé) omgeving, dan zal de tegenpartij misschien wat milder voor je zijn als je tijdelijk wat minder kunt aflossen. Maar ook hierbij geldt dat het bedrag uiteindelijk terugbetaald moet worden met rente.

De voordelen van financiering met aandelencertificaten

Bedrijfsfinanciering door middel van certificaten biedt belangrijke voordelen, waarvan we er een aantal uitlichten. Een van de belangrijkste voordelen is dat het kapitaal dat wordt opgehaald geen terugbetaling vereist. Het ledenkapitaal in certificaten is namelijk een vorm van eigen vermogen. Dit vermindert de financiële druk op je bedrijf en biedt meer flexibiliteit binnen de cashflow. Een ander voordeel is dat certificaathouders meedragen in de waardestijging van de onderneming en winst, maar ook in de eventuele verliezen. Met name voor start-ups en bedrijven in de groeifase vergroot dit de financiële stabiliteit van het bedrijf.  

Daarnaast kan het uitgeven van certificaten  toegang geven tot grotere kapitaalbedragen. Door het aantrekken van investeerders kan een bedrijf geld ophalen, wat vooral gunstig is voor marktintroducties, groeistrategie of onderzoek en ontwikkeling. Ten slotte opent financiering door middel van certificaten de deuren voor waardevolle expertise en netwerken. Investeerders worden vaak actieve belanghebbenden en kunnen waardevolle zakelijke inzichten, relaties en ervaringen delen. Dit kan niet alleen de bedrijfsvoering verbeteren, maar vergroot ook de groeikansen.

De toegevoegde waarde van sharefunding

Sharefunding stelt bedrijven in staat om op een laagdrempelige manier kapitaal aan te trekken door direct contact te leggen met potentiële investeerders. Het speelt ook in op de groeiende trend van crowdinvesting, waarbij individuen met diverse achtergronden en budgetten de kans krijgen om te investeren in bedrijven waarin ze geloven. Dit creëert betrokkenheid en loyaliteit onder investeerders en maakt hen vaak tot ambassadeurs. Sharefunding biedt bedrijven dus toegang tot een bredere gemeenschap van potentiële investeerders, wat de kansen op succesvolle financiering vergroot.

Door het digitaliseren van de certificaten verlaag je tevens de drempel voor investeerders om in te stappen. Daarnaast biedt het online platform transparantie en maak je het makkelijker voor de investeerders om in de certificaten te handelen. Het platform helpt jou als ondernemer ook om een goed overzicht te bewaren van de uitgegeven aandelen en het daarbij behorende kapitaal.

De coöperatie als basis

Projecten die door middel van sharefunding kapitaal aantrekken worden vaak in een coöperatievorm gegoten. De coöperatie biedt als samenwerkingsvorm namelijk grote voordelen. Zo wordt in dit verband vaak gekozen voor een investeringscoöperatie.

Regelmatig helpen onze adviseurs van de Coöperatie expert met de oprichting van coöperaties die middels sharefunding kapitaal willen aantrekken. Zo hebben wij bijvoorbeeld geholpen bij de oprichting van de coöperatie achter CODE49, waarbij je door investering founder en mede-eigenaar kunt worden van dit centrum voor persoonlijke ontwikkeling. Een ander voorbeeld waarbij wij betrokken waren bij de oprichting is Eyesiu. Zij willen nieuwe betaalbare behandelingen beschikbaar maken gericht op het voorkomen en helpen verminderen van (over)gevoelige ontstekingsprocessen in de hersenen, ogen, huid en longen. Beide zijn al goed op weg om via onze partner Eyevestor hun sharfundingdoelen te behalen.

Ben jij nieuwsgierig geworden naar de aspecten van het opzetten van een coöperatie voor sharefunding? Neem dan gerust eens contact met ons op. Wij kunnen bijvoorbeeld helpen met de vormgeving van de statuten, maar ook met het opstellen van een informatiedocument.

Direct contact met een adviseur?

Deel dit artikel