Financiering in een bedrijfscoöperatie met ledenkapitaal

Een coöperatie is een bedrijf, en voor bepaalde activiteiten is kapitaal nodig. Hoe regel je financiering in een coöperatie? Banken zullen dit niet snel doen, tenzij de ondernemers garant staan. Toch zijn er mogelijkheden.

In dit artikel

Ledenrekeningen en certificaten in plaats van aandelen

Als je de financiering kunt regelen met de inleg van kapitaal door verschillende partijen, dus niet met een lening, dan is de coöperatie een flexibele vorm. De inleg van ieder lid wordt bijgehouden op een zogenaamde ledenrekening. Dit tegoed is niet opeisbaar, maar kan wel overgedragen worden.

Hoe meer tegoed, des te meer stemrecht je hebt, en een des te groter aandeel van de winst je krijgt. Hiermee lijkt de coöperatie op een BV, alleen hoef je van tevoren niet vast te leggen wie welk deel financiert. Ook hoef je niet bij elke wijziging terug naar de notaris.

 Zie onze investeringscoöperatie en onze start-up coöperatie.

Crowdfunding

Crowdfunding is een alternatieve wijze om een project of bedrijf te financieren. Een grote groep particulieren financiert elk een klein bedrag. Vaak staan projecten op een internetsite gepresenteerd en kun je via zo’n crowdfundingplatform je betaling doen. Soms krijgt de ondernemer pas het geld als het beoogde bedrag is toegezegd. Crowdfunding werkt vooral als je een consumentenproduct in de markt wilt zetten of bij duidelijk maatschappelijk betrokken initiatieven. Het is een mooie manier om te testen of mensen in je initiatief geloven en er markt in zien.

In de meeste gevallen gaat het bij crowdfunding om het verstrekken van een lening, bijvoorbeeld aan de BV van de ondernemer. De financier heeft in dat geval dus verder geen invloed op zijn investering. Hij moet afwachten of hij het geld terugkrijgt.

Dit geeft minder betrokkenheid dan wanneer de financiers ook formeel invloed krijgen. Met name wanneer het project zich vlakbij afspeelt (het gaat om gebiedsontwikkeling, een school of culturele activiteit) of wanneer de financiers ook de gebruikers zijn (bij een dorpskroeg, internetplatform, beveiliging) kan het interessant zijn om financiers (gedeeltelijke) zeggenschap te geven. Dit geeft een waarborg dat je de wensen van de doelgroep niet uit het oog verliest, het kan extra inzet en free publicity opleveren en het hoeft jouw rol als ondernemer niet te beperken.

Die zeggenschap kun je vormgeven in een coöperatie. Zolang je financiert kun je lid worden en heb je ook stemrecht. Winsten worden verdeeld tussen de ondernemer en de financiers. Of de initiatiefnemer krijgt een vergoeding voor zijn activiteit en vervolgens nemen de financierende leden de coöperatie over. Dit laatste gebeurt soms bij energiecoöperaties.

Wil je meer weten over financiering in coöperaties? Neem contact op met Alfred Griffioen via 06-24776865.

Kredietunie

Eén belangrijke coöperatievorm hebben we dan nog niet gehad: de kredietunie. Hierbij wordt niet één specifieke activiteit gefinancierd, maar juist een groot aantal ondernemingen. Daardoor wordt het risico gespreid. Hiervoor werken we samen met de Vereniging van Kredietunies in Nederland.

De Vereniging van Kredietunies in Nederland is de branche vereniging voor kredietunies in Nederland. De VKN wil zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijk en internationaal geaccepteerde concept van de kredietunie blijven: van, voor en door ondernemers, samen rendement en risico’s delen, de “common bond”, compact, transparant en controleerbaar, met een degelijk en veilig kredietproces. Een kredietunie bevordert de onderlinge solidariteit tussen kredietgevers en kredietnemers, heeft geen winstoogmerk en is op democratische leest geschoeid.

Bij de VKN aangesloten kredietunies voldoen aan internationale standaarden van de World Council of Credit Unions, waar het gaat om regels van governance, compliance met nationale wetgeving, gedragscode en regels van een behoorlijke bedrijfsvoering. De Vereniging van Kredietunies in Nederland en de Coöperatie expert werken samen om deskundigheid, kennis en ervaring op het gebied van juridische, fiscale, financiële, administratieve, strategische onderwerpen te delen, c.q. ter beschikking te stellen van haar leden.

Direct contact met een adviseur?

Deel dit artikel