Wetswijziging fiscale regeling aandelenopties

Op 1 januari 2023 treedt een belangrijke Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 in werking. Deze wijziging maakt het aantrekkelijker voor werkgevers om hun personeel aanvullend te belonen middels aandelen(opties).

In dit artikel

Op 1 januari 2023 treedt een belangrijke Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 in werking. Deze wijziging maakt het aantrekkelijker voor werkgevers om hun personeel aanvullend te belonen middels aandelen(opties).

Wat was eerder het probleem?

Met name voor startups en scale-ups kan het belonen van medewerkers via aandelen interessant zijn. Er zijn vaak nog niet voldoende liquide middelen om goed personeel aan te trekken en te binden. Door het (basis)loon aan te vullen met een aandeel of aandelen in het bedrijf, kun je meteen al goede werknemers aantrekken. Daarnaast versterkt het de binding die een werknemer voelt met het bedrijf.

Echter worden aandelen door de belastingdienst gezien als belastbaar loon. En dat betekent dus het afdragen van ca. 40% aan loonbelasting, over de waarde van die aandelen op het moment van verkrijgen. Officieel gezegd: het moment waarop de aandelenoptierechten worden omgezet in aandelen. Om de medewerker in staat te stellen deze belasting te kunnen betalen, was er een constructie met restricties mogelijk om een deel van de verkregen aandelen weer te verkopen. Maar dat schiet natuurlijk het doel van de medewerker voorbij; deze wil zoveel mogelijk aandelen behouden om van zoveel mogelijk waardestijging in de toekomst te kunnen profiteren. Ook moest het bedrijf dan weer liquide middelen aanboren om de aandelen van de medewerker (terug) te kopen. Wat weer in de weg staat van groei en uitbreiding van het bedrijf. Dit alles zorgde ervoor dat het geen aantrekkelijke aandelenoptie was in de praktijk.

Moment van belastingheffing wordt nu verlegd

Met de wetswijziging per 1 januari a.s. wordt het moment van belastingheffing verschoven naar het moment waarop de verkregen aandelen verhandelbaar zijn. Hiermee wordt het eerder genoemde liquiditeitsknelpunt weggenomen. Je betaalt nog steeds belasting over de aandelen, maar het betalingsmoment wordt hiermee flexibeler. Zo wordt het belonen in aandelen ook een aantrekkelijke optie voor werknemers die over minder liquide middelen beschikken. Maar ook neemt dit het liquiditeitsknelpunt bij de onderneming zelf weg. Dit met oog op het aanjagen van innovatie, wat vaak ontstaat en ontwikkeld wordt vanuit startups en scale-ups. Juist hiermee wil de overheid innovatiekracht in Nederland stimuleren.

De medewerkersparticipatie coöperatie

Het aanbieden van aandelen als aanvulling op het (basis)loon is een vorm van financiële medewerkersparticipatie. Door dit in een coöperatieve rechtsvorm te gieten ontstaat een medewerkersparticipatie coöperatie. De medewerkers die (een deel van) de aandelen hebben zijn hierin verenigd. Zij hebben ieder stemrecht en voelen zich zo nóg meer verbonden aan het bedrijf.

De komende tijd gaan we meer aandacht besteden aan het begrip “(financiële) medewerkersparticipatie coöperatie”. Met het oog op de wetswijziging die per 1 januari 2023 ingaat, wordt het oprichten van een dergelijke vorm van coöperaties aantrekkelijk voor werkgevers. Maar velen zullen door de bomen het bos niet meer zien. Er komt namelijk nogal wat kijken bij het oprichten en structureel onderhouden van een dergelijke coöperatie. Houd onze website en social media kanalen dus goed in de gaten. En ben je nu al op zoek naar meer informatie of naar hulp bij de oprichting? Neem dan gerust eens contact met ons op.

Direct contact met een adviseur?

Deel dit artikel