Artikel Samenwerken in een coöperatie

Alle achtergronden en aspecten van ‘De Ondernemerscoöperatie’ kun je lezen in onderstaand artikel. Je kunt dit ook hier downloaden.