De ondernemerscoöperatie uitgelicht

Een coöperatie als rechtsvorm biedt verschillende voordelen ten opzichte van andere rechtsvormen of samenwerkingsverbanden. In dit artikel gaan we in op de voordelen van samenwerken in een ondernemerscoöperatie en behandelen belangrijke zaken om niet te vergeten bij de oprichting.

In dit artikel

Of je nu een zakelijk of een maatschappelijk doel nastreeft, steeds vaker verenigen mensen zich in een coöperatie. Kiezen voor een coöperatie als rechtsvorm biedt namelijk verschillende voordelen ten opzichte van andere rechtsvormen of samenwerkingsverbanden. In dit artikel gaan we in op de voordelen van samenwerken in een ondernemerscoöperatie. We behandelen ook belangrijke zaken om niet te vergeten als jij voornemens bent te gaan samenwerken in een ondernemerscoöperatie.

Wat is een ondernemerscoöperatie precies?

Bij iedere coöperatie gaat het om samenwerken, ofwel het gezamenlijk bereiken van een doel. Dat is bij de ondernemerscoöperatie niet anders. Een groep ondernemers verenigt zich om zo voordeel te behalen.

Voorbeelden van ondernemerscoöperaties

We maken het duidelijk door twee voorbeelden te noemen. Denk eens aan een coöperatie die zich richt op online branding. Om de opdrachtgever een totaalpakket te kunnen bieden heb je diverse disciplines nodig: Iemand die de teksten schrijft voor advertenties, nieuwsbrieven en/of social media. Je hebt een fotograaf nodig die foto’s gaat maken van het product/de dienst, het team en misschien het bedrijfsgebouw of de fabriek. Een grafisch ontwerper is nodig om een logo en huisstijl te ontwerpen. Wellicht wil je opdrachtgever ook filmpjes laten maken en dan is er vaak een videograaf nodig. Door deze ondernemers te verenigen in een coöperatie hoeft de opdrachtgever niet naar individuele ondernemers toe om ieder onderdeel uit het proces te regelen.

In bovenstaand voorbeeld gaat het om ondernemers met verschillende disciplines die zich verenigen. Het kan ook zo zijn dat ondernemers uit dezelfde branche zich verenigen om voordeel te halen bij de inkoop van bepaalde benodigdheden. Dit wordt ook wel een inkoopcoöperatie genoemd. Denk aan een groepje horecaondernemers die gezamenlijk hun drank en/of andere benodigdheden inkopen. Omdat zij zo in grotere hoeveelheden kunnen inkopen, is de prijs vaak aantrekkelijker dan wanneer je kleine hoeveelheden afneemt.

De voordelen van een coöperatie

Er zijn diverse voordelen die een coöperatie biedt ten opzichte van andere rechtsvormen als samenwerkingsverband. Een aantal daarvan benoemen we. Leden van een coöperatie (de aangesloten ondernemers dus) kunnen bijvoorbeeld uit de coöperatie stappen zonder dat het voortbestaan van de coöperatie zelf in gevaar komt. Nieuwe leden kunnen eenvoudig en flexibel toetreden. Voor vennoten binnen een bv of vof ligt dat anders. De leden van een coöperatie hebben via de Algemene Ledenvergadering zeggenschap, ofwel stemrecht. Zo benoemen zij bijvoorbeeld ook zelf het bestuur, dat veelal ook bestaat uit leden van de coöperatie.

Wanneer er gekozen wordt voor een coöperatie U.A. (Uitgesloten van Aansprakelijkheid), zijn de leden niet aansprakelijk voor de schulden van de coöperatie zelf. Dat biedt bescherming van je privévermogen. Ook wat betreft de overeenkomsten die met opdrachtgevers gesloten worden, is een lid niet zelf aansprakelijk. De coöperatie gaat met de opdrachtgever een overeenkomst aan, niet een (individueel) lid. Er kan voor gekozen worden dat leden een stukje kapitaal inbrengen in de coöperatie. Dat gaat dan meestal via aparte ledenrekeningen. Dat kapitaal is meestal niet verhandelbaar, in tegenstelling tot de aandelen van een bv.

De voordelen van samenwerken in een ondernemerscoöperatie

Voor de leden, ofwel de aangesloten ondernemers, zelf zijn er ook voordelen aan het samenwerken in een coöperatie. Eerder in dit artikel hebben we al het prijsvoordeel benoemd dat bij een inkoopcoöperatie te behalen valt door groot in te kopen. Een ander voordeel kan zijn dat een opdracht gewoon doorloopt als jij als ondernemer (even) ziek bent. Eén van de andere leden kan dan wellicht jouw taak uitvoeren, zodat de werkzaamheden niet stil komen te liggen.

Door in een coöperatie te gaan samenwerken kun je ook je doelgroep uitbreiden. Een klus die te groot is voor jou alleen, of waarvoor je een speciale vaardigheid nodig hebt die jij niet bezit, kun je samen oppakken. Zo’n opdracht hoef je dus niet meer af te slaan.

Net zoals bij een bv moet een coöperatie vennootschapsbelasting betalen over de winst. Het is echter zo dat het deel van de winst dat gemaakt wordt dankzij activiteiten van de leden, zijnde natuurlijke personen, afgetrokken wordt van de winst die de coöperatie heeft gemaakt. Zo hoeft er dus over een kleiner deel van de winst vennootschapsbelasting betaald te worden. Als de individuele leden zelf bijvoorbeeld zzp’ers zijn, dan betalen zij over de winst die aan hen toekomt inkomstenbelasting. En dat kan weer voordeliger zijn dan vennootschapsbelasting.

Hier moet je over nadenken als je een coöperatie gaat oprichten

Het oprichten van een coöperatie vereist een grondige voorbereiding en een goed begrip van de verschillende aspecten van coöperatief ondernemen. We geven je enkele belangrijke zaken om over na te denken alvorens je de coöperatie gaat oprichten.

De missie van de coöperatie

Definieer een duidelijke missie. Wat is het doel van de coöperatie en welke kernwaarden staan ​​centraal? Het is essentieel dat alle leden van de coöperatie zich hiermee kunnen identificeren.

De ledenstructuur

Bepaal hoe de coöperatie zal worden ingericht. Wie komt in aanmerking om lid te worden? Staat de coöperatie open ​​voor iedereen of zijn er specifieke criteria waaraan leden moeten voldoen? En wie beslist er over welke freelancer wel wordt toegelaten tot de coöperatie en welke niet? En dan zijn er ook nog verschillende ledentypen mogelijk.

Good governance

Governance gaat over het besturen en beheersen van de coöperatie. Ontwikkel dus een heldere governance-structuur. Dit omvat het opstellen van statuten en reglementen, het bepalen van de besluitvormingsprocessen en het kiezen van een bestuur of raad van bestuur. Hoe is de verantwoordelijkheid geregeld of verdeeld, wie heeft zeggenschap en waarover precies?

Financieren van de coöperatie

Denk er goed over na hoe de coöperatie zal worden gefinancierd. Zullen de leden financiële bijdragen leveren en, zo ja, hoeveel? Zijn er externe financieringsmogelijkheden beschikbaar, zoals leningen of subsidies? En welke vorm van ‘lenen’ is dan het meest geschikt?

Winstverdeling

Beslis hoe de winst binnen de coöperatie zal worden verdeeld. Coöperaties streven vaak naar een eerlijke verdeling van de winst onder de leden, maar de exacte methode kan variëren afhankelijk van de specifieke doelstellingen en activiteiten van de coöperatie.

Juridische en fiscale aspecten

Zorg ervoor dat de coöperatie voldoet aan alle juridische en fiscale vereisten. Dit omvat het registreren van de coöperatie bij de relevante overheidsinstanties, het betalen van belastingen en het voldoen aan alle andere wettelijke verplichtingen.

Risicobeheer

Identificeer potentiële risico’s voor de coöperatie en ontwikkel strategieën om deze risico’s te beheren. Dit kan onder meer door het opstellen van algemene voorwaarden, het afsluiten van verzekeringen, het opstellen van noodplannen en het implementeren van interne controlesystemen.

Hoewel de ondernemerscoöperatie dus in veel gevallen voordelen biedt, is het van belang de oprichting goed aan te pakken. Het is dan ook slim om je te laten begeleiden door een adviseur die alles van de rechtsvorm coöperatie af weet. Deze adviseur brengt niet alleen waardevolle informatie en kennis met zich mee, maar kan je ook veel werk uit handen nemen bij de oprichting. Denk jij aan het oprichten van een ondernemerscoöperatie of ander type coöperatie? Neem dan gerust eens contact met ons op. Ons team helpt je graag verder.

Direct contact met een adviseur?

Deel dit artikel