Coöperatieve vereniging als samenwerkingsvorm

De coöperatieve vereniging is eigenlijk de oude naam voor een coöperatie. In het nieuwe Burgerlijk Wetboek heeft de coöperatie een eigen hoofdstuk gekregen, waar het vroeger een variant was op de vereniging. Naast de vereniging en de coöperatie zijn er nog meer rechtsvormen, zoals de stichting, de BV en de NV. Wil je weten welke rechtsvorm voor jou interessant is, kijk dan hier als je een commercieel doel hebt en hier als je een maatschappelijk doel hebt.

Toepassingen van de Coöperatieve vereniging

De coöperatieve vereniging of coöperatie is een handige en praktische vorm om in samen te werken, bijvoorbeeld voor:
 
  • Ondernemers die gezamenlijk de markt op willen, maar wel zelfstandig willen blijven, of als samenwerking tussen zzp'ers. Lees meer…
  • Ondernemers met een goed concept of een beginnend merk, die daar andere ondernemers bij willen betrekken. Lees meer...
  • Bedrijven die een social business of social enterprise willen zijn. Lees meer...
  • Particulieren die willen bijdragen aan of investeren in duurzame energie. Lees meer…
  • Andere maatschappelijke initiatieven. Lees meer...

Voordelen van de cooperatieve vereniging

De coöperatieve vereniging heeft de volgende voordelen ten oprichte van andere rechtsvormen:

  • Ten opzichte van de gewone vereniging is er het voordeel dat de coöperatieve vereniging een winstoogmerk mag hebben. Hierdoor kun je bedrijfsmatige activiteiten, met economisch voordeel voor de leden, in deze rechtsvorm onderbrengen. Een gewone vereniging mag geen winst uitkeren aan zijn leden.
  • Ten opzichte van de vof en maatschap is er de rechtspersoonlijkheid. Dit betekent dat de leden (bij een coöperatie U.A.) niet meegetrokken worden met de schulden van de coöperatieve vereniging.
  • Ten opzichte van een BV is er een veel hogere flexibiliteit. De coöperatieve vereniging kan leden toevoegen en er afscheid van nemen zonder langs de notaris te gaan. De winstverdeling en zeggenschap kunnen ook veel flexibeler worden ingericht.
  • Ten opzichte van een stichting is er een grotere democratie en is het mogelijk om alle betrokkenen inspraak te geven. Dit geeft ook meer commitment.

Oprichten van een coöperatieve vereniging

Een coöperatieve vereniging wordt opgericht bij een notaris door minimaal 2 personen, maar daarmee heb je alleen nog maar de rechtspersoon zelf. Afhankelijk van wat je in een coöperatie wilt, moet je ook zaken regelen in onderlinge contracten. En je moet rekening houden met de fiscale aspecten van samenwerken in een coöperatie. Een gemiddelde notaris richt gemiddeld één keer per drie jaar een coöperatie op.

Meer informatie

Wil je meer informatie, neem dan contact op met onze coöperatie specialisten. Zij helpen je graag en hebben toegang tot alle benodigde juridische, financiële en fiscale kennis.