Coöperatieve vereniging als samenwerkingsvorm

De coöperatieve vereniging is eigenlijk de oude naam voor een coöperatie. In het nieuwe Burgerlijk Wetboek heeft de coöperatie een eigen hoofdstuk gekregen, waar het vroeger een variant was op de vereniging.

Voordelen van de cooperatieve vereniging

De coöperatieve vereniging of coöperatie heeft de volgende voordelen ten opzichte van andere rechtsvormen:

  • Ten opzichte van de gewone vereniging is er het voordeel dat de coöperatieve vereniging een winstoogmerk mag hebben. Hierdoor kun je bedrijfsmatige activiteiten, met economisch voordeel voor de leden, in deze rechtsvorm onderbrengen. Een gewone vereniging mag geen winst uitkeren aan zijn leden.
  • Ten opzichte van de vof en maatschap is er de rechtspersoonlijkheid. Dit betekent dat de leden (bij een coöperatie U.A.) niet meegetrokken worden met de schulden van de coöperatieve vereniging.
  • Ten opzichte van een BV is er een veel hogere flexibiliteit. De coöperatieve vereniging kan leden toevoegen en er afscheid van nemen zonder langs de notaris te gaan. De winstverdeling en zeggenschap kunnen ook veel flexibeler worden ingericht.
  • Ten opzichte van een stichting is er een grotere democratie en is het mogelijk om alle betrokkenen inspraak te geven. Dit geeft ook meer commitment.

Wil je weten welke rechtsvorm voor jou interessant is, kijk dan hier als je een commercieel doel hebt en hier als je een maatschappelijk doel hebt.

Oprichten van een coöperatieve vereniging

Een coöperatieve vereniging of coöperatie wordt opgericht bij een notaris door minimaal 2 personen, maar daarmee heb je alleen nog maar de rechtspersoon zelf. Afhankelijk van wat je in een coöperatie wilt, moet je ook zaken regelen in onderlinge contracten. En je moet rekening houden met de fiscale aspecten van samenwerken in een coöperatie. Een gemiddelde notaris richt gemiddeld één keer per drie jaar een coöperatie op, de Coöperatie expert doet dit meer dan 100 keer per jaar.

Bij de opzet van nieuwe samenwerkingsverbanden kiezen we vaak voor de juridische vorm van de coöperatie. Maar wanneer een andere vorm beter is, zeggen we dat ook. Welk variant voor jullie het beste is, hangt vooral af van het doel van de samenwerking.

Cooperatie

ONDERNEMERSCOÖPERATIE

Wil je samenwerken met verschillende ondernemers en toch je zelfstandigheid behouden? Dat kan met een ondernemerscoöperatie. Jullie trekken onder één naam op richting opdrachtgevers en alle opbrengsten worden direct verdeeld. Wij bieden een compleet pakket vanaf 1290 euro, inclusief oprichting bij de notaris. Lees meer...

Faciliterende of inkoopcoöperatie

In dit type coöperatie houdt iedere ondernemer zijn eigen klanten, maar worden bepaalde faciliteiten, zoals een gebouw of machines, samen gekocht of gehuurd. Ook kun je gezamenlijk marketingdiensten, administratie of grondstoffen inkopen. Lees meer...

Werknemerscoöperatie

Als een groep mensen samenwerkt vanuit een coöperatie waar ze zelf in dienst zijn dan spreken we van een werknemerscoöperatie. Medewerkers beslissen samen over het beleid en stellen de coördinator, manager of directeur aan. En delen in de winst van effectief samenwerken. Lees meer...

COÖPERATIE VAN ZORGVERLENERS

Veel zorgverleners zoals wijkverpleegkundigen of thuishulpen worden door verzekeraars of gemeenten gedwongen om samen te werken. Maar ze werken vooral zelfstandig voor hun clienten. Een coöperatie kan daarbij een goede oplossing zijn, er zijn drie varianten waarvan er vaak één past. Lees meer...

Heb je vragen of wil je een afspraak maken? Neem contact op met de adviseur  in jouw regio.

Groningen, Friesland, Drenthe
Gelderland en Overijssel
Noord-Holland
Utrecht en Flevoland
Zuid-Holland en Zeeland
Brabant en Limburg

Voor alle type samenwerkingen hebben we een overzichtelijk traject, wat doorloopt tot en met de oprichting bij de notaris.

Samenwerkingsconsult

Ons samenwerkingsconsult is bedoeld voor ondernemers en initiatiefnemers die nog niet precies weten hoe ze hun samenwerking willen inrichten. Of die nog niet weten of een vof, BV, maatschap, stichting of coöperatie voor hen het beste is. In een gesprek van circa 2 uur kijken we met jullie wat de beste structuur is voor jullie samenwerking. Daarbij kijken we ook naar de volgende aspecten:

  • Verdeling van kosten en opbrengsten, en wat er gebeurt met eventuele winst.
  • Voorwaarden voor lidmaatschap.
  • Verdeling van zeggenschap.
  • Individuele belangen van de leden, bijvoorbeeld als iemand al veel werk heeft verricht of een concept of sterke merknaam inbrengt.

De kosten voor dit consult zijn 450 euro excl BTW. Lees meer...

Oprichten van een coöperatie

Weet je al zeker dat het een coöperatie moet worden? Kies dan voor één van onze oprichtingspakketten. In een gesprek van circa 2 uur leggen we alles uit, we stellen de akte op en zorgen voor het passeren bij de notaris. De basisprijs voor het oprichten van een coöperatie is 1290 euro excl. BTW. We gaan dan uit van een standaard ondernemerscoöperatie, faciliterende coöperatieinvesteringscoöperatie of energiecoöperatie volgens een van onze modellen.

Wil je ingewikkeldere typen coöperaties (zoals onze start-up coöperatie of social enterprise coöperatie) dan zijn de kosten 1490 euro excl. BTW. Of je kiest voor ons complete adviestraject in drie bijeenkomsten. Inclusief oprichting bij de notaris zijn de kosten hiervoor 2450 euro excl. BTW. Lees meer over ons driestaps adviestraject...